Wednesday, March 14, 2007

ROMAN(?): "Belle de Jour" av Anonym

For noen år siden så begynte en ung jente i London å skrive en blog. Nå er bloggen blitt bok. I følge anmeldelser på nettet så er det veldig små forskjeller mellom bok og blog. Den anonyme skribenten er stadig ikke blitt avslørt selv om det stadig verserer teorier.

Forfatteren forteller om sitt liv etter at hun var ferdig med sine studier. Hun slet med å finne seg en bra jobb, så derfor begynte hun å jobbe som callgirl! En ekstremt dyr og eksklusiv callgirl som leverer en hver tjeneste som kunden måtte ønske. Samtidig er hun en jente med godt humør og masse venner. Hun elsker å gå på ut og danse med venner og er en svært sosial jente. Hun har stadig god kontakt med fire av sine eks-kjærester, A1-A4.

Dette er en rar bok. En slags hardcore Bridget Jones. Hun skriver morsomt og er tydeligvis intelligent. Sine kundebesøk beskriver hun (nesten pinlig) detaljert uten å gi inntrykk av at hun opplever dem som plagsomme. Hun liker tydeligvis mange av de kundene hun treffer og faktisk også mange av de tingene hun gjør med dem... I det hele tatt virker hun som en trivelig og tilfreds jente - kanskje noe uventet for mange....

Jeg fant denne på Mammutsalget, så dersom du vil ha den på norsk så må du skynde deg. Ellers kan den naturligvis kjøpes på play.com.

Play.com sier:
"Belle is a natural-born blogger, her style is witty and compact, with the right mixture of intimacy and disassociation...Her entertainment value is huge...because she writes about sex with a mind behind it" - "The Times". Belle de Jour is the nom de plume of a high-class call girl working in London. This is her story. From the summer of 2003 to the autumn of 2004 Belle charted her day-to-day adventures on and off the field in a frank, funny and award-winning web diary. Now, in her "Intimate Adventures", Belle elaborates on those diary entries, revealing (among other things) how she became a working girl, what it feels like to do it for money, and where to buy the best knickers for the job. From debating the literary merits of Martin Amis with naked clients to smuggling whips into luxury hotels, this is a no-holds barred account of the high-class sex-trade, and an insight into the secret life of an extraordinary woman.


Terningkast 5

Sunday, March 11, 2007

FAGBOK:"Waltzing with Bears - Managing Risk on Software Projects" av Tom DeMarco & Timothy Lister

Mange IT-prosjekter er forsinket. Når leveransedagen kommer så er dessverre ofte prosjektet ikke helt ferdig til å leveres.

Forfatterne av denne boken hevder at grunnen til dette er at man lager estimater som bare vil holde dersom alt går uten problemer. Ingen slutter eller blir syke; kravspesifikasjonen er krystallklar; det dukker ikke et eneste teknisk problem... Selv om sjansen for at ett bestemt slikt problem skal dukke opp kanskje ikke er så veldig stor, så er sjansen for at minst ett av dem skal dukke opp ganske stor. Og ett problem er nok til at prosjektet ikke når sin optimistiske deadline. Og skylden for at prosjektet blir forsinket legges på de som har jobbet for å nå det optimistiske målet.

Risikohåndtering kan deles opp i aktiviteter:
  • Identifisering av risiki som kan dukke opp i prosjektet.
  • Sannsynlighet og konsekvens av hver risiko. Hvor sannsynlig er det at den dukker opp og hvilke konsekvenser vil den i så fall ha?
  • Planlegging av tiltak. Hva skal man gjøre dersom en gitt risiko faktisk skjer?
  • Tiltak i forkant som kan redusere problemene dersom en gitt risiko skjer. Man kan for eksempel starte prosjektet med litt større bemanning enn nødvendig for at risikoen for at noen slutter ikke skal ha så store konsekvenser.
  • Overvåkning av risiki. Man må naturligvis overvåke prosessen for å kunne oppdage en risiko som materialiserer seg.
Boken viser hvordan man kan benytte identifiserte risiki med sannsynlighet og beregnet konsekvens til å beregne en kurve for ferdigstilling av prosjektet. Den angir sannsynlighet for at prosjektet avsluttes på en gitt dato. Første dato på kurven er det de kaller "nano-percent date"(N) - det vil si den dato man har estimert dersom ingen "uforutsette" problemer dukker opp. Ved å se på kurven kan man så angi en sannsynlighet for at prosjektet ferdigstilles i et intervall som starter med N.

Man kan laste ned et regneark (RISKOLOGY) som beregner slike kurver ved hjelp av Monte Carlo-metoden. Regnearket inneholder data for fem risiki som de mener gjelder alle IT-prosjekter. Det er ganske lett å endre disse så de passer til et firmas erfaringstall. Det er også mulig å legge inn egne risiki som blir med i beregningen. Det er morsomt å eksperimentere med dette og se på kurvene for prosjekter som man har jobbet i...

Dette er en bok som alle i IT-bransjen bør lese! Det gir verktøy for å kunne gi mye mere troverdige og riktige estimater for ferdigstilling av prosjekter.
Et annet viktig poeng er at riktig utført risikohåndtering flytter ansvaret for et vellykket prosjekt vekk fra bare prosjektleder og prosjektdeltagere. Ved å kvantifisere risiki i et prosjekt så må ledelse og kunde være med på å ta stilling til hvor stort tidsintervall man kan akseptere for dato for ferdigstillelse av prosjektet. Dersom de krever at prosjektet er ferdig på N så må de også ta ansvaret for at sannsynligheten for å lykkes er liten.

Boken er godt skrevet og ganske lettlest. Forfatterne har en lett ironisk tone når de snakker om vanlige holdninger i IT-bransjen. For eksempel: ".... You're not required to feel particularly happy about this. It's just the way things are. Pretending otherwise won't help."

Kan kjøpes på play.com.

Terningkast 5.