Tuesday, November 27, 2007

ROMAN: "The Historian" av Elisabeth Kostova

Prins Vlad Tepes hersket over Wallachia på 1400-tallet. Han var en meget brutal hersker - like brutal mot sine undersåtter som mot sin hovedfiende tyrkerne. Spesielt var han glad i å spidde folk levende på trestokker og å la dem henge slik til de døde. Han fikk tilnavnet Dracula som kan bety både drage og djevel.

Bram Stoker har skrevet boken Dracula som gjorde Vlad Tepes (herostratisk) berømt. Han beskriver den onde prinsen som en vampyr som kan stige opp fra graven for å suge blod av de levende.

"The Historian" starter med at bokens hovedperson, en ung kvinnelig student, finner en bunke gamle brev på kontoret til sin far. Hun finner også en eldgammel bok. Boken inneholder bare blanke sider, unntatt ett bilde av en drage som holder et banner. På banneret står "Drakulya".

Hun begynner å lese brevene og forstår at hennes far fant boken da han var student. Den har fått ham til å begynne å utforske de gamle historiene om Vlad Tepes. Historier som etterhvert har fått ham til å tro at mytene om Dracula som vampyr inneholder spor av sannhet. Og at Dracula stadig ikke er død.

Dette er starten på en historie som foregår i flere tidslinjer:
 • Den ene er historien om farens venn og veileder, professor Rossi som fant en tilsvarende gammel bok og som startet å lete etter den virkelige Dracula.
 • Historien om faren som prøvde å finne professor Rossi som plutselig forsvant. Dette brakte ham til å lete etter Draculas grav for å kunne sette en endelig stopper for den onde prinsen.
 • Historien om den unge kvinnen som leter etter faren sin som plutselig forsvinner.
De tre historiene tar oss med over store deler av Europa: fra Sydfrankrike til Istanbul og videre til Ungarn og Romania.

Dette er langt fra en typisk action-thriller. Mye av boken foregår i støvete biblioteker hvor gamle menn leser støvete gamle bøker og diskuterer gamle historiske detaljer. Og mye av historiene fortelles gjennom gamle brev. Og gjennom beskrivelser av gamle historier og myter fra Østeuropa.

Selv om det er veldig lenge siden jeg leste boken av Bram Stoker så synes jeg at stilen minnet litt: ting går langsomt og med lite ytre drama og dramatiske fakter. Historien får utfolde seg langsomt og detaljert. Etter 400 sider syntes jeg at det kanskje ble en liten dødperiode, men det var ikke noe problem å komme gjennom alle de 700 sidene. Avslutningen ble langt fra slik jeg hadde tenkt meg....
Kan kjøpes på play.com.

Amazon sier:
If your pulse flutters at the thought of castle ruins and descents into crypts by moonlight, you will savor every creepy page of Elizabeth Kostova's long but beautifully structured thriller The Historian. The story opens in Amsterdam in 1972, when a teenage girl discovers a medieval book and a cache of yellowed letters in her diplomat father's library. The pages of the book are empty except for a woodcut of a dragon. The letters are addressed to: "My dear and unfortunate successor." When the girl confronts her father, he reluctantly confesses an unsettling story: his involvement, twenty years earlier, in a search for his graduate school mentor, who disappeared from his office only moments after confiding to Paul his certainty that Dracula--Vlad the Impaler, an inventively cruel ruler of Wallachia in the mid-15th century--was still alive. The story turns out to concern our narrator directly because Paul's collaborator in the search was a fellow student named Helen Rossi (the unacknowledged daughter of his mentor) and our narrator's long-dead mother, about whom she knows almost nothing. And then her father, leaving just a note, disappears also.

As well as numerous settings, both in and out of the East Bloc, Kostova has three basic story lines to keep straight--one from 1930, when Professor Bartolomew Rossi begins his dangerous research into Dracula, one from 1950, when Professor Rossi's student Paul takes up the scent, and the main narrative from 1972. The criss-crossing story lines mirror the political advances, retreats, triumphs, and losses that shaped Dracula's beleaguered homeland--sometimes with the Byzantines on top, sometimes the Ottomans, sometimes the rag-tag local tribes, or the Orthodox church, and sometimes a fresh conqueror like the Soviet Union.

Although the book is appropriately suspenseful and a delight to read--even the minor characters are distinctive and vividly seen--its most powerful moments are those that describe real horrors. Our narrator recalls that after reading descriptions of Vlad burning young boys or impaling "a large family," she tried to forget the words: "For all his attention to my historical education, my father had neglected to tell me this: history's terrible moments were real. I understand now, decades later, that he could never have told me. Only history itself can convince you of such a truth." The reader, although given a satisfying ending, gets a strong enough dose of European history to temper the usual comforts of the closing words. --Regina Marler


Terningkast 4

Tuesday, October 16, 2007

FAGBOK: "Innocent Code - a security wake-up call for web programmers" av Sverre H. Huseby

Det finnes andre farer for web-applikasjoner enn de man kan beskytte seg mot med brannvegger og kryptering. Farer som oppstår fordi web-klient og server ikke er skrevet med en gjennomtenkt strategi for sikkerhet. Programmerene må vite om hvilke angrep som kan komme og hvordan applikasjonen må kodes for å kunne motstå disse angrepene.
Rule 1: "Do not underestimate the power of the dark side".

Boken starter med en gjennomgang av HTTP- og HTTPS-protokollene. Her beskrives også cookies og sesjoner.

Neste del av boken beskriver håndtering av input fra klienten til serveren. De viktigste budskapene er
 • Serveren kan aldri stole på data som kommer fra klienten. Den kreative bruker kan skrive inn tekst som kan får katastrofale følger på serveren hvis den ikke kontrolleres nøye før den sendes videre til f.eks. databasen. Både SQL-injection og Shell Command injection beskrives, både teoretisk og med morsomme eksempler. Og det beskrives hvordan serverkoden skal skrives for å beskytte seg mot slike angrep.
 • Serveren kan ikke stole på valideringer som foretas på klienten. Det er en enkel sak for en bruker å endre klientkoden slik at den f.eks. tillater verdier som den originale koden ville sperret.
 • Serveren kan ikke stole på at verdier som den sender til klienten kommer uforandret tilbake. Det finnes f.eks. salgsapplikasjoner som lagrer varesum i et skjult felt i klienten. Det er en smal sak for en bruker å endre klientkoden slik at slike verdier kan endres før de går tilbake til serveren.
 • Serveren må sende minst mulig tilstandsinformasjon og feilmeldinger til klienten. Slik informasjon kan være viktig informasjon for en angriper.
Neste del av boken beskriver hvordan en bruker av en web-applikasjon kan angripes. Dette kan f.eks. skje ved at en bruker stjeler en annen brukers sesjon slik at han kan ta over en pågående dialog. Metodene som beskrives er Cross-Site Scripting og Web-trojanere. Det er ikke enkelt å skrive en applikasjon slik at den hindrer slike angrep, men det beskrives mulige løsninger.

Siste del av boken beskriver "hemmeligheter". Det gis en oversikt over sertifikater og kryptering. Og hvordan man skal beskytte sine passord. Og hvordan en applikasjon skal beskytte brukerens passord. Det er jo ikke så mye vits å legge masse arbeid i å lage gode passord hvis en applikasjon er slepphendt med å passe på dem.

Dette er en veldig god bok! Den er godt skrevet og den er virkelig en vekker for både programmerere og brukere av web-applikasjoner. Jeg har også hatt gleden av å høre foredrag om disse emnene av Sverre Huseby.

Kan kjøpes på play.com.

Play.com sier:
This book is much more than a wake-up call. It is also an eye-opener. Even for those who are already awake to the problems of Web server security, it is a serious guide for what to do and what not to do, with many well-chosen examples. The set of fundamental rules is highly relevant. Peter G. Neumann, Author of Computer-Related Risks,and moderator of the Internet Risks Forum (risks.org).
This concise and practical book will show where code vulnerabilities lie and how best to fix them. Its value is in showing where code may be exploited to gain access to - or break - systems, but without delving into specific architectures, programming or scripting languages or applications. It provides illustrations with real code. Innocent Code is an entertaining read showing how to change your mindset from website construction to website destruction so as to avoid writing dangerous code. Abundant examples from susceptible sites will bring the material alive and help you to guard against:; SQL Injection, shell command injection and other attacks based on mishandling meta-characters; bad input; cross-site scripting; attackers who trick users into performing actions.Terningkast 5

Saturday, October 06, 2007

ROMAN: "Special Topics in Calamity Physics" av Marisha Pessl

Blue van Meer mistet sin mor i en trafikkulykke da hun var liten. Det eneste hun har etter henne er en samling sommerfugler i glass og ramme.

Blues far underviser på universiteter i sitt spesialfelt som er internasjonal terrorisme. Etter at han ble enkemann har han ikke likt å være lenge på samme sted. Så han og Blue reiser fra universitet til universitet og blir aldri mere enn en kort periode på hvert sted. Dette er ikke en lett måte å leve for en ung jente, så Blue blir en ganske innestengt og stille person. Men hun er lynende intelligent og meget belest. Faren ser det tydeligvis som sin oppgave å fore henne med bøker på forskjellige språk og dype filmer.

Men når Blue skal ta siste år på high school så får hun en gledelig melding: faren har bestemt at de skal bo hele det året på samme sted. Endelig skal Blue få sjansen til å leve som vanlig elev og få venner.

Uten at Blue forstår hvorfor, så fatter læreren Hannah Schneider interesse for henne. Hun får bli med i hennes gruppe av unge og populære studenter - The Bluebloods. Så plutselig er Blue del av en gruppe unge og kule mennesker....

Hannah er glad i turer i skog og mark. Hun tar gruppen med på en fottur. Men turen utvikler seg helt anderledes enn de unge hadde forventet. Dette er starten på en helt ny fase i Blue sitt liv. Hun finner etterhvert ut at svært mye av hennes verden egentlig er noe helt annet enn hun har trodd....

Det mest fascinerende ved denne boken er måten den er skrevet på. Den er spekket med metaforer, referanser til bøker, filmer og kultur. Dette gjør at den er ganske tung å lese. For meg var det best å lese den i små biter slik at jeg virkelig kunne kose meg med alle referansene og bildene som skapes. Noen sider på T-banen til og fra jobben var akkurat passe.
Men etter den dramatiske fotturen ble historien så spennende at jeg ikke kunne legge den fra meg.....

Kan kjøpes på play.com.

Amazon sier:
A self-absorbed scholar and a young girl crisscross America by car, flitting through college towns where they endure ill-advised sexual encounters, heartache and a potent dose of popular culture. Studded with ingenious wordplay and recondite allusions, their story veers between highbrow comedy and lowbrow tragedy as it careens toward a couple of ambiguous murders and some crafty detective work.

Ten points if you identified this as the plot of Vladimir Nabokov's Lolita. Extra credit if you also recognize it (minus the pedophilia) as the plot of a much-ballyhooed first novel by Marisha Pessl, who tackles the art of fiction by vigorously associating everything in her book with something else. Constructing the novel as if it were the core curriculum for a literature survey course, complete with a final exam, Pessl gives each chapter the title of a classic literary work to which the episode's events have a sly connection: Chapter 6, "Brave New World," describes the first day of a new school year, while in Chapter 11, "Moby-Dick," a large man drowns in a swimming pool.

Along the way, there are thousands of references to books and movies both real and imagined, as well as an assortment of pen-and-ink drawings. The book's young narrator, Blue van Meer, has fiercely embraced her father's didactic advice: "Always have everything you say exquisitely annotated, and, where possible, provide staggering Visual Aids." Blue's cross-referencing mania can be surprisingly enjoyable, because Pessl is a vivacious writer who's figured out how to be brainy without being pedantic. Like her protagonist, she's eager to make good use of the many books she's read and the movies she's seen. And she loves similes like a fat kid loves cake (Blue would annotate this properly as a line borrowed from the rapper 50 Cent), never settling for one per page when three or eight will do.

But hunkering down for 514 pages of frantic literary exhibitionism turns into a weary business for the reader, who after much patient effort deserves to feel something stronger than appreciation for a lot of clever name-dropping and a rush of metaphors.

As a Harvard freshman recounting the events of the previous year, when her childhood "unstitched like a snagged sweater," Blue remembers being thoroughly in thrall to her father, a political science professor who changes jobs at third-tier colleges so frequently that by age 16 she's attended 24 different schools. To compensate for this rootlessness (her lepidopterist mom died in a car crash when Blue was 5), Dad has promised his daughter an undisturbed senior year in the North Carolina mountain town of Stockton, where Blue will attend the ultra-preppy St. Gallway School.

It's at St. Gallway that Blue's dedication to her pompous, theory-spouting father begins to waver. Her attention is diverted by the school's most glamorous figures, a clique of five flighty kids called the Bluebloods who meet every Sunday night for dinner at the home of their mentor, Hannah Schneider, a charismatic film teacher.

Blue is miraculously granted admission into this rarefied society, but the reader is not so lucky, having to settle for the novel's customary blizzard of comparisons instead of real characterization.

Most enigmatic of all is Hannah, who's both a concerned mother hen and a shady blur of evasions and secrets, and who may or may not be having an affair with (a) one of her students; (b) Blue's father; (c) random elderly men whom she picks up at seedy diners. Blue makes it clear in the book's first chapter that later in the school year, Hannah will be found hanging by an electrical cord from a tree in the Great Smoky Mountains National Park, and the final third of the book charts Blue's efforts to prove that the teacher did not commit suicide, as the coroner concluded, but was murdered.

Like Hannah, Pessl herself is something of an expert at evasion, nimbly avoiding scenes that might require emotional delineation, hiding behind this Nabokovian sentence structure or that Hitchcockian plot twist, always equipped to defend each dodge with the tacit reproach that, hey, it's only a high-school murder mystery, lighten up. Yet here and there the author betrays glimpses of sensitivity, in Blue's genuine expressions of grief for the early loss of her mother and in this moving evocation of loneliness, framed (of course) in a simile: "To the far-off tune of the blue Volvo driving away, it slipped over me, sadness, deadness, like a sheet over summer furniture."

These briefly poignant moments are enough to make a reader wish for more, for a book that is less about other books and more about life. Having already aced the test of novel-writing as a literary trivia game, the real work for Pessl begins now, if she dares to stop making glib comparisons and starts to stare directly at things, as only she can describe them.

Reviewed by Donna Rifkind
Copyright 2006, The Washington Post. All Rights Reserved.

Terningkast 6

Tuesday, October 02, 2007

ROMAN:"Virgile's Vineyard: A Year in the Languedoc Wine Country" av Patrick Moon

Forfatteren arver et hus etter sin onkel. Et nydelig gammelt hus med både vinmarker og frukttrær som ligger i Languedoc i Syd-Frankrike.
Han bestemmer seg til å bo ett år der for å se hvordan han trives i området.

Han er heldig og blir kjent med tre personer som hjelper ham å forstå denne delen av Frankrike.

Mano er en nabo som har hjulpet onkelen med småting i huset og på eiendommen. På grunn av dette mener han at han har rett til å forsyne seg fritt av frukt og alt annet han finner...
Mano elsker vin, men har en sint kone som mener at han drikker for mye. Derfor kjører forfatteren og Mano rundt på vingårder i området for å prøvesmake (mye). På denne måten lærer han om vingårder i området, forskjellige druetyper og viner.

Krystina er en rik engelsk dame som bor på det lokale slottet. Hun er glødende opptatt av Languedocs historie. De to reiser rundt og ser på områdets severdigheter mens hun forteller om områdets historie. I tillegg prøver hun å få forfatteren i seng....

Den siste og viktigste av de tre hjelperne er Virgil. Han en ung og meget entusiastisk vinspesialist som ønsker å lage sine egne viner. Han har lite penger, så han må leie vinmarker og utstyr. Det blir derfor mye forskjellige druetyper og mye gammelt og rart utstyr. Han tråkker til og med noen av druene med føttene! Og dukker helt ned i gjæringstankene for å røre om i mosten.
Til Manos store forbauselse er Virgils mål er å lave lite vin. Hans mål er at hver vinstokk skal produsere tre glass vin. På denne måten skal vinen bli intens konsentrert og utnytte smaken i druene maksimalt. For å oppnå dette så jobber han masse med beskjæring og foredling av vinstokkene. Forfatteren jobber sammen med Vergil gjennom hele året. På den måten får han lære hele prosessen i vinproduksjon. Fra beskjæring og stell av vinstokkene, via selve innhøstingen og til pressing, gjæring og tapping.


Dette er en utrolig fin bok for alle som liker vin og Frankrike. Jeg synes jeg har lært masse om druetyper og vinproduksjon. Og mange detaljer om livet i Languedoc som er den fineste delen av Syd-Frankrike.

Kan kjøpes på play.com.


Amazon sier:
Inheriting a badly neglected house in the south of France, Patrick Moon sets out to discover how the Languedoc has managed to transform itself into one of the world’s most exciting wine regions. Virgile, a young winemaker passionately devoted to perfection, offers to initiate Patrick into the mysteries of each season’s work. At the other extreme is Manu, Patrick’s dipsomaniac neighbor, a diehard traditionalist producing a private wine–lake of unspeakable rouge. With Manu as his self–appointed guide, Patrick embarks on a series of lively encounters with growers as varied as the wines themselves. In between these bucolic expeditions, the author struggles to deal with his dilapidated inheritance—an unfamiliar and unpredictable world where the brambles are as tall as the olive trees, the water supply has dried up, and a ferocious animal lies in wait under the roof tiles.Terningkast 5

Tuesday, September 25, 2007

MORSOMT: Farlig å bruke høye hæler

Noen menn synes jo at høye hæler er veldig lekkert på en jente. Men det er ikke uten farer.

Sunday, September 23, 2007

ROMAN:"Harry Potter and the Deathly Hallows" av J.K.Rowling

Jeg har lest to tidlige bøker i serien om Harry Potter. De var morsomme og var en god beskrivelse av en vanlig verden hvor magi virker. En god blanding av ungdomsroman og SF/fantasy.

Etterhvert har Harry Potter-fenomenet blitt større og større. Det bygget seg opp en velregissert forventning mot siste bok som det store klimakset.

Jeg måtte jo lese denne siste boken og se hva all den hysteriske entusiasmen dreiet seg om. Aldri har vel så mange ventet med slik lengsel på en bok og blitt så overstadig lykkelig når den endelig kom ut.
Hvis man er litt slem kan man vel si at aldri før har et forlag vært så dyktig til å styre og manipulere markedet.
Hvis man er enda slemmere kan man si at aldri før har avisenes anmeldere vært så ukritiske.....

Det er knapt noen vits å fortelle hva boken handler om. Alle har vel hørt at
 1. Den siste kampen mellom Harry og Voldemort skal finne sted.
 2. Minst en person kommer til å dø.
 3. Tonen i boken er mørkere.
Det har tydeligvis ikke vært lov å fortelle mere enn dette. Jeg har aldri lest så tomme og intetsigende anmeldelser før. I tillegg til å referere punktene over så er de alle jodlende henrykte over hvor utrolig bra det er og over hvor ufattelig dyktig forfatteren har vært til å knytte trådene sammen og få alle smådetaljer til å passe sammen.

Mine kommentarer er:
 1. Tonen i boken er mørkere ja, men mørk trenger vel ikke være synonymt med kjedelig?
 2. Forfatteren klarer overhodet ikke å beskrive følelser mellom personene.
 3. Forfatteren klarer ikke å beskrive de hendelsene som skal være spennende på en spennende måte.
 4. Spesielt midtpartiet er drepende kjedelig.
 5. Forfatteren har stjålet masse fra "Lord of the Rings". Spesielt det kjedelige midtpartiet er som tatt ut av Frodo og Sams ensomme ferd mot Mordor.
 6. Jada, forfatteren klarer å få knyttet trådene sammen. Det skulle vel strengt tatt bare mangle. Og det hadde nok vært mulig å lage ganske mange andre avslutninger basert på de tidligere bøkene.
Så jeg beklager, jeg er ikke så imponert. En kjedelig avslutning på en bokserie som begynte bra.

Alle har den vel fra før, men den kan kjøpes på play.com.

Amazon sier med samme entusiasme som andre anmeldelser:
Readers beware. The brilliant, breathtaking conclusion to J.K. Rowling's spellbinding series is not for the faint of heart--such revelations, battles, and betrayals await in Harry Potter and the Deathly Hallows that no fan will make it to the end unscathed. Luckily, Rowling has prepped loyal readers for the end of her series by doling out increasingly dark and dangerous tales of magic and mystery, shot through with lessons about honor and contempt, love and loss, and right and wrong. Fear not, you will find no spoilers in our review--to tell the plot would ruin the journey, and Harry Potter and the Deathly Hallows is an odyssey the likes of which Rowling's fans have not yet seen, and are not likely to forget. But we would be remiss if we did not offer one small suggestion before you embark on your final adventure with Harry--bring plenty of tissues.

The heart of Book 7 is a hero's mission--not just in Harry's quest for the Horcruxes, but in his journey from boy to man--and Harry faces more danger than that found in all six books combined, from the direct threat of the Death Eaters and you-know-who, to the subtle perils of losing faith in himself. Attentive readers would do well to remember Dumbledore's warning about making the choice between "what is right and what is easy," and know that Rowling applies the same difficult principle to the conclusion of her series. While fans will find the answers to hotly speculated questions about Dumbledore, Snape, and you-know-who, it is a testament to Rowling's skill as a storyteller that even the most astute and careful reader will be taken by surprise.

A spectacular finish to a phenomenal series, Harry Potter and the Deathly Hallows is a bittersweet read for fans. The journey is hard, filled with events both tragic and triumphant, the battlefield littered with the bodies of the dearest and despised, but the final chapter is as brilliant and blinding as a phoenix's flame, and fans and skeptics alike will emerge from the confines of the story with full but heavy hearts, giddy and grateful for the experience. --Daphne Durham


Terningkast 2

Saturday, September 22, 2007

Sunday, September 16, 2007

FAGBOK: "Refactoring Databases: Evolutionary Database Design" av Scott W Ambler og Pramod J Sadalage

Smidige metoder baserer seg på stadige refactoringer. "Refactor Mercilessly" er en av XP sine viktigste utsagn. Problemet er at det ikke er lett å refactore databaser. Databasene er vanligvis store og tunge å endre. Det er også et problem at det ofte er forskjellige avdelinger i en organisasjon som har ansvar for programkode og for databaser. Det kan også eksistere programmer som bruker databasen og som det faktisk ikke er mulig å endre.

Denne boken prøver å avhjelpe disse vanskene. Den beskriver teknikker for å endre en database i små, kontrollerte steg. Akkurat som den klassiske boken "Refactoring - Improving the Design of Existing Code" av Martin Fowler så inneholder den en lang liste av navngitte refactoringer. En slik refactoring skal gjøre en veldefinert endring uten at systemets oppførsel skal endres. Alle enhetstester skal altså kjøres uten feil før og etter endringen. Det er dessverre et praktisk problem at det ikke finnes gode rammeverk for å lage og kjøre enhetstester for databaser.

Boken beskriver hver refactoring detaljert slik at det skal være enkelt å både analysere og å utføre tilsvarende endringer.

En refactoring vil ha følgende steg:
 • Kjøre tester.
 • Endre databaseskjema.
 • Endre kode på programmene som bruker databasen.
 • Migrere eller endre data som påvirkes av skjemaendringen. Dette er ikke nødvendig for alle typer refactoring.
 • Lage mekanismer som gjør at databasen også kan støtte programmer som ikke er endret. Dette kan for eksempel være triggere som gjør at gammel og ny versjon av et felt i databasen blir synkront oppdatert. Det er ikke mulig å lage slike mekanismer for alle typer refactoringer.
 • Kjøre tester.
Det er et viktig poeng at man ikke skal gjøre mere enn ett slik steg om gangen. Først når man er helt ferdig med en endring og alle tester går riktig kan man gå videre med et nytt steg.

Refactoringene som beskrives kan deles i grupper. De viktigste er:

Strukturelle refactoringer.
Dette omfatter metoder for å endre struktur på database. For eksempel fjerning, sammenslåing og splitting av kolonner.


Refactoringer for å forbedre datakvalitet.
Her finner vi for eksempel metoder for å innføre kodeverk, organisere primærnøkler og for å flytte data.

Refactoringer for å innføre referanseintegritet.
Eldre databaser er ofte laget uten å benytte tilgjengelige mekanismer for referanseintegritet. I denne gruppen finner vi metoder for å innføre slik referanseintegritet.


Jeg var egentlig litt skeptisk til denne boken. Ofte synes jeg at XP og smidige metoder kan være litt vel lettvinte og kjappe når det gjelder endringsvilje. Men heldigvis var min skepsis unødvendig. Det er ikke noe lettvint med denne boken. Den er meget grundig både i beskrivelse av analyse av endringer og gjennomføring av dem. Denne boken bør være en del av verktøykassen for alle som jobber med databaseorienterte systemer.

Amazon sier:
This is an excellent book that, in my opinion, serves two purposes. First, it is a compendium of well thought-out ways to evolve a database design. Each refactoring includes descriptions of why you might make this change, tradeoffs to consider before making it, how to update the schema, how to migrate the data, and how applications that access the data will need to change. Some of the refactorings are simple ones that even the most change-resistant DBAs will have used in the past ("Add index"). Most others (such as "Merge tables" or "Replace LOB with Table") are ones many conventional thinking DBAs avoid, even to the detriment of the applications their databases support.


This brings me to the second purpose of this book. Many DBAs view their jobs as protectors of the data. While that is admirable, they sometimes forget that they are part of a software development team whose job is to provide value to the organization through the development of new (and enhancement of existing) applications. One of the best DBAs I ever worked with viewed himself as a "Data Valet." He said his job was to make sure the data was presented to applications when and where they wanted and to protect the doors from getting dinged while under his care. Through its first five chapters and then the refactorings that follow, this book will help DBAs expand their view of their role in the organization from one of simply protecting data to one of enhancing the value of data to the organization.


This book is one that you'll keep on your reference shelf for many years to come. Highly recommended.


Kan kjøpes på play.com.


Terningkast 5

Sunday, July 01, 2007

ROMAN:"The Curious Incident of the Dog in the Night-Time" av Mark Haddon

Christopher Boone er ikke som andre 15-åringer. Han har Aspergers syndrom som er en form for autisme. Han er veldig intelligent, men forstår ikke andre mennesker og vil for all del ikke komme i fysisk kontakt med andre. Og han er ekstremt opptatt av rutiner og planlegging.

Han bor sammen med sin far som sliter med å håndtere ham og hans merkelige adferd. Moren hans er død.

Christopher har laget en liste over de adferdsproblemene som han har:
 • Ikke snakke til folk over lang tid.
 • Ikke spise eller drikke over lang tid.
 • Ikke like å bli berørt.
 • Skrike når han er sint eller forvirret.
 • Ikke like å være på trange steder sammen med andre.
 • Knuse ting når han er sint eller forvirret.
 • Stønne.
 • Ikke like gule og brune ting og nekte å ta på dem.
 • Nekte å bruke tannbørsten hvis noen har tatt på den.
 • Ikke spise hvis forskjellige typer mat berører hverandre.
 • Ikke legge merke til at folk er sint på ham.
 • Ikke smile.
 • Si ting som andre synes er frekt.
 • Gjøre dumme ting.
 • Slå andre folk.
 • Hate Frankrike.
 • Kjøre Mors bil.
 • Bli sint når noen har flyttet på møblene.
For Christopher er disse adferdproblemen en helt naturlig del av livet hans. Han har et helt analytisk forhold til dem som til alt annet rundt ham.

Men så en dag finner Christopher naboens hund drept. Han bestemmer seg til å etterforske drapet og samtidig skrive en bok om det. Men etterforskningen gjør at han oppdager noe mye mere alvorlig enn den døde hunden....

Dette er en fantastisk god bok! Den er fortalt av Christopher i jeg-form og gir et fascinerende bilde av en autists måte å tenke på. Helt logisk, men utfra helt uforståelige premisser.

Og se hva Oliver Sacks sier: "...a delightful and brilliant book, Mark Haddon shows great insight into the autistic mind, and brings his young narrator protagonist quite wonderfully to life. "

Kan kjøpes på play.com.

Amazon sier:
Christopher Boone, the autistic 15-year-old narrator of this revelatory novel, relaxes by groaning and doing math problems in his head, eats red-but not yellow or brown-foods and screams when he is touched. Strange as he may seem, other people are far more of a conundrum to him, for he lacks the intuitive "theory of mind" by which most of us sense what's going on in other people's heads. When his neighbor's poodle is killed and Christopher is falsely accused of the crime, he decides that he will take a page from Sherlock Holmes (one of his favorite characters) and track down the killer. As the mystery leads him to the secrets of his parents' broken marriage and then into an odyssey to find his place in the world, he must fall back on deductive logic to navigate the emotional complexities of a social world that remains a closed book to him. In the hands of first-time novelist Haddon, Christopher is a fascinating case study and, above all, a sympathetic boy: not closed off, as the stereotype would have it, but too open-overwhelmed by sensations, bereft of the filters through which normal people screen their surroundings. Christopher can only make sense of the chaos of stimuli by imposing arbitrary patterns ("4 yellow cars in a row made it a Black Day, which is a day when I don't speak to anyone and sit on my own reading books and don't eat my lunch and Take No Risks"). His literal-minded observations make for a kind of poetic sensibility and a poignant evocation of character. Though Christopher insists, "This will not be a funny book. I cannot tell jokes because I do not understand them," the novel brims with touching, ironic humor. The result is an eye-opening work in a unique and compelling literary voice.
Copyright 2003 Reed Business Information, Inc

Terningkast 6

Wednesday, June 27, 2007

FAGBOK:"The Inmates are Running the Asylum - Why High-Tech Products Drive Us Crazy and How to Restore the Sanity" av Alan Cooper

Forfatteren starter med en serie av angrep på dagligdagse dingser. Hvorfor er det så vanskelig å bruke fotoapparatet, hifi-forsterkeren og minibanken? Svaret er at alle disse og mange andre, egentlig er en kombinasjon av en nyttegjenstand og en datamaskin. Og da blir vi ofre for det vanlige problemet med at datasystemer har dårlige brukergrensesnitt.

Han innfører at nyttig begrep som sier noe om hvor vanskelig det er å bruke en gjenstand: kognitiv friksjon. Det angir hvor stor avstand det er mellom en handling og konsekvensen av handlingen. For eksempel så er det temmelig åpenbart hva som skjer når du slår på en spiker med en hammer. Altså har denne handlingen lav kognitiv friksjon. Et datasystem har derimot høy kognitiv friksjon - det kan ofte være meget vanskelig å se sammenhengen mellom en handling i brukergrensesnittet og dens konsekvens.

Han beskriver datasystem som dansende bjørner - du er imponert over at bjørnen i det hele tatt danser. Ikke over at den danser så veldig godt....

Cooper har en del forklaringer på den triste tilstanden:
 • Datasystemer utvikles ikke av spesialister på design av interaksjon ("interaction design"). Firmaet som lager systemet tror som regel at de vet hva som trengs selv.
 • Systemene designes ikke før de konstrueres.
 • Programmerere har alt for stor makt. De er en mennesketype som elsker detaljer og bruksanvisninger og har liten forståelse for hvordan vanlige mennesker fungerer. Og det er så morsomt å legge inn nye features!
 • Det er ikke mulig å lage et system som tilfredsstiller alle brukere. Systemene ender ofte opp med å gi litt til alle slik at alle blir middels fornøyd.
Men det finnes heldigvis lys i den andre enden av tunnelen : Forfatteren har nemlig Sin Egen Metode! Mye av boken går med til å forklare hvor bra denne metoden er og hvilke utrolige suksesser forfatterens firma har hatt.

Metoden kalles målorientert design. Den går ut på å definere en del arketypiske brukere. De beskrives i stor detalj og blir de som definerer systemets forskjellige mål. Så må man velge hvilke av disse brukerne som er viktigs å tilfredsstille og hvordan systemet skal lages for at de skal få sine mål oppfylt.

Dessverre blir denne boken for lang og rotete. Metoden som beskrives er tilsynelatende god, men jeg ble etterhvert ganske lei av å høre om hvor fantastisk den er. I det hele tatt var boken preget at mye selvtilfredshet. Den virket også litt gammelmodig i formen.

Jeg har hørt boken beskrevet som en ny variant av The Design of Everyday Things. Det er den absolutt ikke!

Kan kjøpes på play.com.

Amazon sier:
The recurring metaphor in The Inmates are Running the Asylum is that of the dancing bear--the circus bear that shuffles clumsily for the amusement of the audience. Such bears, says author Alan Cooper, don't dance well, as everyone at the circus can see. What amazes the crowd is that the bear dances at all. Cooper argues that technology (videocassette recorders, car alarms, most software applications for personal computers) consists largely of dancing bears--pieces that work, but not at all well. He goes on to say that this is more often than not the fault of poorly designed user interfaces, and he makes a good argument that way too many devices (perhaps as a result of the designers' subconscious wish to bully the people who tormented them as children) ask too much of their users. Too many systems (like the famous unprogrammable VCR) make their users feel stupid when they can't get the job done.

Cooper, who designed Visual Basic (the programming environment Microsoft promotes for the purpose of creating good user interfaces), indulges in too much name-dropping and self-congratulation (Cooper attributes the quote, "How did you do that?" to Microsoft chairman Bill Gates, upon looking at one of Cooper's creations)--but this appears to be de rigueur in books about the software industry. But those asides are minor. More valuable is the discourse about software design and implementation ("[O]bject orientation divides the 1000-brick tower into 10 100-brick towers."). Read this book for an idea of what's wrong with UI design. --David Wall


Terningkast 3

Saturday, June 16, 2007

MORSOMT: Verdi Traviata Choeur Bohemiens

Denne likte jeg veldig godt. Det må ligge utrolig mye arbeid bak!

Wednesday, June 13, 2007

ROMAN: "The Double Eagle" av James Twining

I 1933 gjorde president Roosevelt det ulovlig å eie gullmynter og gullbarrer. De gullmyntene som allerede var produsert i 1933 ble ødelagt. Men et svært lite antall 20-dollarsmynter ble stjålet før de kunne ødelegges. En av dem endte i en privat samling. De andre ble funnet igjen og lagret i Fort Knox.

Men plutselig dukker en mynt opp - den finnes i maven til liket av en prest som er dumpet i Seinen.

FBI-agenten Jennifer Browne har en gang begått en grusom feil i tjenesten og skutt en kollega. Selv om hun ble frikjent så har hennes karriere stoppet helt opp. Når hun blir bedt om å finne ut hvor den nye mynten kommer fra, så ser hun endelig en måte å få karrieren sin igang igjen. Hun begynner sin etterforskning og finner ut at myntene som er lagret i Fort Knox har forsvunnet.

Et innbrudd i Fort Knox er jo regnet som umulig å utføre. Det finnes nesten ingen som kan tenkes å kunne planlegge og gjennomføre noe slikt. Men Tom Kirk er en mulig kandidat. Han er kjent som en utrolig dyktiv tyv som bare tar kunst og antikviteter. Men han har bestemt seg til å slutte med kriminalitet og nekter naturligvis å ha noe med tyveriet av myntene å gjøre. Jennifer klarer likevel å presse ham til å hjelpe henne å finne ut hva som har skjedd.

Den siste av de sentrale aktøren i denne historien er Cassius. Han er den som styrer mye av den illegale handelen med stjålne kunstverk og antikviteter. Ingen vet hvem han er, men alle vet at han er en ekstremt brutal og nådeløs mann som man ikke prøver å lure......

Dette er en ganske spennende og trivelig bok. Spillet mellom Tom og Jennifer er godt beskrevet. De starter som bitre fiender, men langsomt får de respekt for hverandre..
Ikke alle personene er den de utgir seg for å være, og det er jo som man kan vente i en slik bok.

Kan kjøpes på Play.com.

Amazon sier:
Making his thriller debut after a career as a London entrepreneur, Twining consciously deals in clichés: 007-ish bad guys, contrived plot mechanisms and Perils of Pauline–style hairsbreadth escapes. He has a nice feel for them. Tom Kirk is a rogue ex-CIA operative who, after a profitable career as an international jewel thief, is attempting to go legit; Jennifer Browne is a foxy FBI special agent trying to work her way back into the good graces of the service after accidentally killing a fellow agent. When a 1933 $20 Double Eagle gold coin turns up in the belly of a dead ex-priest–turned-fence—the rest of the run had officially been listed as destroyed—Jennifer discovers that five other "unofficial" specimens are missing from Fort Knox. Meanwhile, Kirk's final heist, of a priceless Fabergé egg, is catching up with him, and the FBI dispatches Jennifer to London with the gold coin to offer Kirk a deal of immunity if he will help recover the missing coins. The mismatched pair manage to have the remaining coin stolen from them; its trail then leads from London to Paris, Amsterdam and Istanbul. Despite a highly theatrical and overly protracted finale, this is an auspicious beginning for a fledgling series.
Copyright © Reed Business Information, a division of Reed Elsevier Inc. All rights reserved.

Terningkast 4

Sunday, April 29, 2007

ROMAN:"Ugly Bugly" av Lars Ramslie

Earl og Betty Merrick er siamesiske tvillinger. De eneste kjente siamesiske tvillingene som ikke har samme kjønn. Det hadde antagelig vært mulig å skille dem, men Betty setter seg mot det. Hun mener at det ikke er å følge Guds vilje.
Betty er nemlig sterkt religiøs. Hun går i kirken hver søndag og Earl er naturligvis med - om enn motvillig. Han liker best å feste og drikke. Så tvillingene er svært forskjellige mennesketyper. Men de har lært seg å leve hvert sitt liv, hvor merkelig det kan høres ut.

Tvillingene har vokst opp på barnehjem. Livet dere har ikke vært lett - de har prøvd å livnære seg ved å jobbe på sirkus. Men når de kommer til Storeby er de langt nede. Heldigvis kommer de i kontakt med Mr. King som driver et horehus. Han regner med at tvillingene vil trekke folk til horehuset så han gir Earl jobb som hjelpemann.

Tvillingene får et ganske greit liv på horehuset. Earl liker å være med på de sosiale aktivitetene og får etterhvert benytte seg av noen av jentene. Betty er mere utenfor i miljøet, men trives ganske godt likevel.

Etterhvert får Earl og Betty venner i byens fribrytermiljø. Betty blir forelsket i en av bryterne og har romantiske møter med ham. Earl begynner å trene sammen med dem med mål å begynne som fribryter selv.

Men så kommer Earl i konflikt med Mr. King. Tvillingene må flykte til Vesleby med hjelp av sine venner fribryterne. Og tilbake i Vesleby blir livet deres tyngre...

Dette er en merkelig bok. En fascinerende historie som skifter fra burlesk humor til en dramatisk tragedie. Den fortelles i førsteperson av Earl som er en mann uten utdannelse men med en god del klokhet. Han ønsker så inderlig å lykkes i livet, men det er jo ikke så lett i hans situasjon.

Terningkast 5

P.S. : Siamesiske tvillinger kan faktisk leve ganske selvstendige liv. Chang og Eng Bunker hadde henholdsvis 10 og 12 barn. Etterhvert ble imidlertid konene deres uvenner, så de kunne ikke lenger bo sammen alle fire. De løste problemet ved at konene bodde i hvert sitt hus. Tvillingene byttet på å bo hos hver av dem - tre dager hos hver.

Wednesday, April 18, 2007

FAGBOK:"Extreme Programming Refactored: The Case Against XP" av Matt Stephens og Doug Rosenberg

XP er utrolig populært for tiden. Alle kule Javaprogrammerere har omfavnet det. Og det er jo ikke så rart - de kjedelige oppgavene som design og dokumentasjon erstattes av det vi liker best: koding. Og metoden skal sikre at kunden får systemet han ønsker og med høy kvalitet.

XP sine kjerneverdier er
 • Kommunikasjon
 • Enkelhet
 • Feedback
 • Mot
Hvis jeg skal våge meg på en kort beskrivelse av de viktigste punktene i XP er det:
 • Ikke design i forkant. Designet kommer ut av koden.
 • Utviklingen skal være testdrevet: testen skal skrives før selve koden.
 • Det skal være en kunde tilstede som kan ta avgjørelser.
 • Koden skal skrives om hele tiden (refactor mercilessly).
 • Ikke lag mer enn det som du vet trengs.
 • Teamet skal sitte sammen.
 • Programmering skal gjøres i par. Og parene skal byttes om hele tiden.
 • Koden skal eies kollektivt.
 • Koden skal releases ofte. Det eneste som skal gjøres i en release er aktiviteter som gir kunden verdi.
I tillegg har XP en ekstremt høy kulhetsfaktor. Når man leser om XP, spesielt på nettet så får man nesten inntrykk av at det er Zen-mestere som snakker.

Også kommer det altså en bok som river alt dette flotte ned. De går systematisk gjennom XP og det som skrives om det og trekker frem problemer. Og de forslår endringer og tilpasninger som kan bøte på noen av problemene.

Noen av hovedpunktene deres er:
 • Man trenger endel design før man begynner å kode. Man trenger ihvertfall en domenemodell.
 • Man trenger også å lage noen rammeverk. Man kan ikke refactore ting som for eksempel skalering og flerbrukerhåndtering inn i kode. Det tar ihvertfall mye lenger tid enn dersom man har laget et rammeverk på forhånd.
 • Noen ganger må man lage mere enn akkurat det som trengs nå. Dermed må man bruke tid på ting som ikke gir direkte verdi for kunden i neste release.
 • All koding egner seg ikke til parprogrammering. Folk er forskjellige og alle passer ikke til å jobbe så tett med alle. Noen jobber faktisk best alene.
 • Databaser er ikke lette å refactore.
 • Man trenger en mere formalisert måte å håndtere krav enn storycards. Det er ikke lett å ta det alvorlig når det blir sagt at dersom et kort blir borte uten at kunden merker det så var ikke det kravet så viktig likevel.
 • Når kunden faktisk har tatt en versjon av systemet i bruk så mister man mye frihet til endringer. Og man bruker mye tid på å ta kundens data videre til neste release og til å hjelpe kunden med å komme rundt feil.
 • Mange av XP sine fordeler forsvinner når prosjektet blir stort. Det er ikke lett å la et team på 100 personer sitte sammen. Og kollektivt eierskap til en virkelig stor kodebase er urealistisk. Og vil du da at alle skal ha mot til å refactore alt?
 • C3-prosjektet som ofte trekkes frem som er et av de store prosjektene hvor XP ble utviklet, ble faktisk stoppet fordi de ikke nådde målene. Slemt å si men sant.
Boken er ganske godt skrevet, men den har mye som irriterer. Frem for alt at de hele tiden skal være morsomme. Spesielt alle sangtekstene som boken er full av virker unødvendige og plagsomme. Samme med de ironiske små historiene. (Unntaket her er historien om The XP Society's Annual Picnic. Særdeles morsom!)
Man kan vel også si at sitater fra bøker og wikier som er løsrevet fra sammenhengen er en litt usportslig måte å argumentere.....

Men uansett svakheter så er dette en bok som alle bør lese! Det er riktig og viktig å sette spørsmål ved populære sannheter.

Synes du denne bokanmeldelsen kunne vært lengre og bedre? Da kan jeg anbefale denne på Slashdot.

Og jeg fant nettopp The XP Society's Annual Picnic på nettet!

Kan kjøpes på play.com.

Amazon sier:
Extreme Programming Refactored: The Case Against XP is meant to provide an independent look at Extreme Programming. It is meant to cut through the marketing hype of Extreme Programming and expose a number of weaknesses with this approach to software development. It tries to draw a distinction between true "agility" in a software process and "fragility" inherent in techniques such as oral documentation. Extreme Programming (XP) is a consummate mix of good goals, some good advice, and lots of bad advice. The goals and the good advice draw people in; the bad advice can potentially cause projects to fail. The XPers' theory is that when applied together, this mixture of rules will somehow magically be safe. XP therefore represents a high-risk process, wrapped in a "feel-good" methodology. The marketing, hype, and earnest self-assurance of its authors will convince many project leaders to try out XP on their next project. In Extreme Programming Refactored: The Case Against XP into a more viable process, Rosenberg and Stephens are not attempting to define a new methodology, as there are plenty of those in the World already. Instead, they will be examining XP in the context of existing methodologies and processes such as RUP, ICONIX, Spiral, RAD, DSDM, etc - and showing how XP goals can be achieved using these existing processes (with a slight emphasis on RUP and ICONIX), using software wisdom that has been tried and proven to work again and again.

Terningkast 5

Friday, April 13, 2007

ROMAN: "The Templar Legacy" av Steve Berry

Cotton Malone er ikke lenger agent. Han driver istedet et antikvariat i København. Men han er stadig en tøffing, så da hans tidligere sjef Stephanie Nell blir utsatt for en veskenapper så tar han opp forfølgelsen. Tyven velger en lite gjennomtenkt fluktrute - opp i Rundetårn. Malone forfølger ham. Da tyven ser at han ikke kan komme unna så kaster han seg ut i avgrunnen. Idet han hopper så roper han et krigsrop som ble brukt av Tempelridderne, så kutter han sin egen strupe....

Det viser seg at Stephanie har dokumenter fra sin avdøde mann. Dokumenter som inneholder deler av løsningen på gamle mysterier. Jakten er igang!

Denne boken vever sammen to gamle historier:
Den ene er historien om Tempelridderne. De var en ridderorden som ble dannet for å beskytte pilegrimer på veien til det hellige land. Men de brukte mye av tiden sin til å lete etter hemmeligheter under kong Salomos tempel i Jerusalem. Ingen vet hva de fant, men mange tror at de fikk tak i hemmeligheter som vil kunne velte hele den kristne kirke hvis de blir kjent.
Tempelridderne ble etterhvert voldsomt rike og mektige. Så mektige at de etterhvert ble en trussel for både kirken og europeiske kongehus. Til slutt ble de styrtet av Philip IV i en aksjon som startet fredag 13. oktober 1307. Men mange av deres skatter og hemmeligheter ble aldri funnet.

Den andre historien er av nyere dato. Den lille byen Rennes-le-Chateau i Sydfrankrike hadde på slutten av 1800-tallet en prest som het Berenger Saunière. Plutselig begynte presten å bruke masse penger. Han startet store byggeprosjekter som han umulig kunne ha råd til. Han restaurerte den lokale kirken og fyllte den med mystiske symboler og gåter. Ingen har noen gang fått vite hvor han fikk pengene sine fra, men ryktene går om at han fant en skjult skatt...

Forfatteren gjør en god jobb med å veve sammen disse historiene. Det blir skikkelig spennende og avsluttes med stor dramatikk. Han kunne kanskje noen ganger ha tonet actionscenene litt ned, men slik er dessverre ofte amerikanske forfattere. Jeg hygget meg uansett, men som jeg har sagt før så er jeg svak for denne genren. Dessuten har jeg lest mye om Rennes-le-Chateau tidligere. Jeg har til og med vært der, så mye av boken foregikk på kjente steder....

Kan kjøpes på play.com.

Amazon sier:
Berry goes gnostic in this well-tooled Da Vinci Code-knockoff, his fourth novel (The Romanov Prophecy). Ex-U.S. Justice Department agent Cotton Malone is intrigued when he sees a purse snatcher fling himself from a Copenhagen tower to avoid capture, slitting his own throat on the way down for good measure. Further snooping introduces him to the medieval religious order of the Knights Templar and the fervid subculture searching for the Great Devise, an ancient Templar archive that supposedly disproves the Resurrection and demolishes traditional Christian dogma. The trail leads to a French village replete with arcane clues to the archive's whereabouts, and to an oddball cast of scholar-sleuths, including Cassiopeia Vitt, a rich Muslim woman whose special-ops chops rival Malone's. Malone and company puzzle over the usual Code-inspired anagrams, dead language inscriptions and art symbolism, debate inconsistencies in the Gospels and regale each other with Templar lore, periodically interrupting their colloquia for running gun battles with latter-day Templar Master Raymond de Roquefort and his pistol-packing monks. The novel's overcomplicated conspiracies and esoteric brainteasers can get tedious, and the various religious motivations make little sense. (Thankfully, the author soft-pedals the genre's anti-Catholicism.) But lively characters and action set pieces make this a more readable, if no more plausible, version of the typical gnostic occult thriller. (Feb.)
Copyright © Reed Business Information, a division of Reed Elsevier Inc. All rights reserved.

Terningkast 4

Monday, April 09, 2007

FAGBOK:"The Photoshop CS Book for Digital Photographers" av Scott Kellby

Det finnes mengder av bøker om Adobe Photoshop. Bøker som går i detalj gjennom hver kommando, hver opsjon og hver bitte lille detalj. Livet mitt er for kort til å lese slike bøker.

Denne boken er heldigvis anderledes. Istedet for å fortelle alle detaljer om alt så forteller den hvordan forskjellige konkrete oppgaver kan løses. For eksempel hvordan du skal lysne deler av et bilde. Eller hvordan du kan klippe ut en person fra et bilde. Og hvem har ikke ønsket seg å lære om "De-Emphasizing Nostrils"? Oppskriftene er lette å følge og naturligvis lærer man masse om Photoshop ved å gå gjennom dem. Nå vet jeg for eksempel hva som skjuler seg bak det mystiske begrepet historiebørste....

Jeg hadde flaks med denne boken. Jeg fikk den nemlig av en kompis som har oppgradert sin Photoshop til CS2. Og da måtte han naturligvis kjøpe neste utgave av boken. Og jeg arvet altså boken hans med masse gule markeringer av hva som han synes er de viktigste teknikkene. Så det var lett for meg å begynne å lese.....


Kan kjøpes på play.com

Htmlcenter.com sier:
The first two chapters of the book deal with file browser essentials. I learned a lot from this section about how to use the file browser. Probably the coolest thing I learned was how to create digital contact sheets for my digital photo cds. These sheets allow you to print a contact sheet showing what is on the cd. No more will you have to load 10 CD's to find the picture of Aunt Ida.


The next three chapters deal with basic photo elements, namely cropping, resizing, image problems and color correction. Scott demonstrates how to take small photos and make poster-sized prints out of them. Ok, here is my favorite trick from the book, fixing underexposed pictures. Scott shows a before picture where you can barely tell what is in the picture. After applying his techniques, you can clearly tell what is in the picture and no one is the wiser. The "Color Me Badd" section first explains why the default color space is no longer the proper one to select and why changing this before making any color edits is critical.


Chapters 6, 7, and 8 handle techniques for masking photos, retouching portraits, and sculpting. I personally like the tip on how to extract people from their background. This tip allowed me to "change" the background of an image I was in. How many of you have taken pictures with the family only to look at them and realize you have dark circles under your eyes? Scott explains how to remove the dark circles and any other hangover attributes. Here is one tip for all the women (ok and men), removing love handles. Take out excess bulge digitally. I tested this out, but sadly the digital removal does not automatically lead to real-life removal.

Terningkast 4

ROMAN: "Rat Run" av Gerald Seymour

Malachy Kitchen har blitt stemplet som en kujon mens han tjenestegjorde i de engelske styrkene i Irak. Etter det går det rett nedover med ham - han ender som en forfyllet uteligger. Men en sosialarbeider får tro på at det finnes håp for ham og skaffer ham en leilighet i en boligblokk i et av Londons verste strøk. I dette området er det stoffbrukere og langere som bestemmer....
Men noe begynner å skje med Kitchen. Han begynner å rydde opp i området. Først tar han en gruppe langere. Så begynner han å ta en etter en oppover i hierarkiet.

Samtidig foregår flere andre, parallelle handlinger. Vi følger diverse tunge kriminelle - albaneren Timo Rahman som styrer det kriminelle miljøet i Hamburg med hård hånd. Og Ricky Capel som er høyt oppe i det kriminelle miljøet i London.

Og vi følger Polly Wilkins som overvåker et mistenkt medlem av Al Quaida. Engelsk etterretningstjeneste tror at han er en av de som kan aktivere og styre sovende Al-Quaida-medlemmer i England.

Det er neppe særlig overraskende at de forskjellige handlingene etterhvert veves sammen. Forfatteren gjør dette på en ganske snedig måte og det bygges opp til en riktig dramatisk avslutning hvor Polly og Kitchen spiller hovedrollene.

Dette er en spennende bok. Etterhvert blir kanskje handlingen litt forutsigbar, men jeg hadde vanskelig for å legge boken fra meg mens jeg leste de siste 100 sidene. Skal jeg si noe negativt så er det kanskje at forfatteren gjerne vil være litt for flink. Han bruker lang tid på å bygge de forskjellige handlingslinjene og noen ganger kan det bli litt vanskelig å holde de forskjellige personene fra hverandre.

Kan kjøpes på Play.com

Play sier:
In the military family there is no worse crime than cowardice. Malachy Kitchen, Intelligence officer, posted to Iraq, appears guilty of it while on patrol with an infantry platoon ambushed by insurgents. When word spreads that he was 'yellow' under hostile fire, his life starts to disintegrate. Kicked out of the army, he becomes an isolated recluse in a drugs infested London estate. But the mugging of his neighbour, an elderly widow, by addicts lights the flame that draws him to regain his lost pride, to take the fight to the narcotics network he sees around him. But it is not so simple - because the drugs routes have been colonised by other factions who want to deliver equally dangerous packages around the world. And if Malachy is to complete his quest, he must first enter one of the darker alleyways of life...

Terningkast 4

Wednesday, March 14, 2007

ROMAN(?): "Belle de Jour" av Anonym

For noen år siden så begynte en ung jente i London å skrive en blog. Nå er bloggen blitt bok. I følge anmeldelser på nettet så er det veldig små forskjeller mellom bok og blog. Den anonyme skribenten er stadig ikke blitt avslørt selv om det stadig verserer teorier.

Forfatteren forteller om sitt liv etter at hun var ferdig med sine studier. Hun slet med å finne seg en bra jobb, så derfor begynte hun å jobbe som callgirl! En ekstremt dyr og eksklusiv callgirl som leverer en hver tjeneste som kunden måtte ønske. Samtidig er hun en jente med godt humør og masse venner. Hun elsker å gå på ut og danse med venner og er en svært sosial jente. Hun har stadig god kontakt med fire av sine eks-kjærester, A1-A4.

Dette er en rar bok. En slags hardcore Bridget Jones. Hun skriver morsomt og er tydeligvis intelligent. Sine kundebesøk beskriver hun (nesten pinlig) detaljert uten å gi inntrykk av at hun opplever dem som plagsomme. Hun liker tydeligvis mange av de kundene hun treffer og faktisk også mange av de tingene hun gjør med dem... I det hele tatt virker hun som en trivelig og tilfreds jente - kanskje noe uventet for mange....

Jeg fant denne på Mammutsalget, så dersom du vil ha den på norsk så må du skynde deg. Ellers kan den naturligvis kjøpes på play.com.

Play.com sier:
"Belle is a natural-born blogger, her style is witty and compact, with the right mixture of intimacy and disassociation...Her entertainment value is huge...because she writes about sex with a mind behind it" - "The Times". Belle de Jour is the nom de plume of a high-class call girl working in London. This is her story. From the summer of 2003 to the autumn of 2004 Belle charted her day-to-day adventures on and off the field in a frank, funny and award-winning web diary. Now, in her "Intimate Adventures", Belle elaborates on those diary entries, revealing (among other things) how she became a working girl, what it feels like to do it for money, and where to buy the best knickers for the job. From debating the literary merits of Martin Amis with naked clients to smuggling whips into luxury hotels, this is a no-holds barred account of the high-class sex-trade, and an insight into the secret life of an extraordinary woman.


Terningkast 5

Sunday, March 11, 2007

FAGBOK:"Waltzing with Bears - Managing Risk on Software Projects" av Tom DeMarco & Timothy Lister

Mange IT-prosjekter er forsinket. Når leveransedagen kommer så er dessverre ofte prosjektet ikke helt ferdig til å leveres.

Forfatterne av denne boken hevder at grunnen til dette er at man lager estimater som bare vil holde dersom alt går uten problemer. Ingen slutter eller blir syke; kravspesifikasjonen er krystallklar; det dukker ikke et eneste teknisk problem... Selv om sjansen for at ett bestemt slikt problem skal dukke opp kanskje ikke er så veldig stor, så er sjansen for at minst ett av dem skal dukke opp ganske stor. Og ett problem er nok til at prosjektet ikke når sin optimistiske deadline. Og skylden for at prosjektet blir forsinket legges på de som har jobbet for å nå det optimistiske målet.

Risikohåndtering kan deles opp i aktiviteter:
 • Identifisering av risiki som kan dukke opp i prosjektet.
 • Sannsynlighet og konsekvens av hver risiko. Hvor sannsynlig er det at den dukker opp og hvilke konsekvenser vil den i så fall ha?
 • Planlegging av tiltak. Hva skal man gjøre dersom en gitt risiko faktisk skjer?
 • Tiltak i forkant som kan redusere problemene dersom en gitt risiko skjer. Man kan for eksempel starte prosjektet med litt større bemanning enn nødvendig for at risikoen for at noen slutter ikke skal ha så store konsekvenser.
 • Overvåkning av risiki. Man må naturligvis overvåke prosessen for å kunne oppdage en risiko som materialiserer seg.
Boken viser hvordan man kan benytte identifiserte risiki med sannsynlighet og beregnet konsekvens til å beregne en kurve for ferdigstilling av prosjektet. Den angir sannsynlighet for at prosjektet avsluttes på en gitt dato. Første dato på kurven er det de kaller "nano-percent date"(N) - det vil si den dato man har estimert dersom ingen "uforutsette" problemer dukker opp. Ved å se på kurven kan man så angi en sannsynlighet for at prosjektet ferdigstilles i et intervall som starter med N.

Man kan laste ned et regneark (RISKOLOGY) som beregner slike kurver ved hjelp av Monte Carlo-metoden. Regnearket inneholder data for fem risiki som de mener gjelder alle IT-prosjekter. Det er ganske lett å endre disse så de passer til et firmas erfaringstall. Det er også mulig å legge inn egne risiki som blir med i beregningen. Det er morsomt å eksperimentere med dette og se på kurvene for prosjekter som man har jobbet i...

Dette er en bok som alle i IT-bransjen bør lese! Det gir verktøy for å kunne gi mye mere troverdige og riktige estimater for ferdigstilling av prosjekter.
Et annet viktig poeng er at riktig utført risikohåndtering flytter ansvaret for et vellykket prosjekt vekk fra bare prosjektleder og prosjektdeltagere. Ved å kvantifisere risiki i et prosjekt så må ledelse og kunde være med på å ta stilling til hvor stort tidsintervall man kan akseptere for dato for ferdigstillelse av prosjektet. Dersom de krever at prosjektet er ferdig på N så må de også ta ansvaret for at sannsynligheten for å lykkes er liten.

Boken er godt skrevet og ganske lettlest. Forfatterne har en lett ironisk tone når de snakker om vanlige holdninger i IT-bransjen. For eksempel: ".... You're not required to feel particularly happy about this. It's just the way things are. Pretending otherwise won't help."

Kan kjøpes på play.com.

Terningkast 5.

Sunday, February 11, 2007

FAGBOK: "Head First Design Patterns" av Eric Freeman og Elisabeth Freeman

Patterns er standardiserte, objektorienterte løsninger på problemer som man ofte møter som programmerer. Løsninger som ligger på et designnivå og som ikke kan reduseres til et sett med blibioteker og API-er

Standardverket på patterns er "Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software" av The Gang of Four: Gamma, Helm, Johnson og Vlissides. De beskriver et sett med patterns - GOF-patterns. Problemet med denne boken er at den er ganske tung og akademisk. Det kan være vanskelig å forstå alle patterne, og det kan være vanskelig å se situasjoner hvor de er nyttige.

Så da er det interessant å lese en bok som har et helt annet utgangspunkt. "Head First"-serien har som utgangspunkt at de skal hjelpe oss å lære. Det gjør de med å bruke bilder, humor, eksempler og dialoger. Og små enetaler fra "Friendly Pattern Guru". Og NB: de holder et høyt faglig nivå - dette er ikke "Design Patterns for Dummies"!

Boken går gjennom GOF-patterne og forklarer dem slik at du forstår dem når du er ferdig. Å lese den er nesten som å sitte med en dyktig kollega og diskutere seg frem til en forståelse.

Første pattern i boken er Strategy. Eksempelet de bruker en en andeapplikasjon hvor ender implementerer to interfacer: Quackable og Flyable. De begynner med en enkel løsning. Så plukker de den fra hverandre og forbedrer den trinn for trinn, helt til den tilfredsstiller Strategy-patternet. For hver forbedring så argumenterer de for den og sammenligner den med forrige versjon. Og de snakker detaljert om de objektorienterte designmålene som de ønsker å nå.

Dette er en utrolig bra bok! Jeg kan anbefale den til alle som ønsker å bli en bedre programmerer. Den har til og med en pen blondine på forsiden.
Jeg har nå lest om følgende patterns: Strategy, Observer, Decorator, Factory (nye mere omfattende enn jeg trodde!), Singleton, Command, Adaptor, Facade og Template Method. Jeg har mange flere å lære, men jeg ville ikke vente lenger med å blogge om denne boken. Løp og kjøp!

Kan kjøpes på play.com.

Amazon sier:
You're not alone. At any given moment, somewhere in the world someone struggles with the same software design problems you have. You know you don't want to reinvent the wheel (or worse, a flat tire), so you look to Design Patterns--the lessons learned by those who've faced the same problems. With Design Patterns, you get to take advantage of the best practices and experience of others, so that you can spend your time on...something else. Something more challenging. Something more complex. Something more fun. You want to learn about the patterns that matter--why to use them, when to use them, how to use them (and when NOT to use them). But you don't just want to see how patterns look in a book, you want to know how they look "in the wild". In their native environment. In other words, in real world applications. You also want to learn how patterns are used in the Java API, and how to exploit Java's built-in pattern support in your own code. You want to learn the real OO design principles and why everything your boss told you about inheritance might be wrong (and what to do instead). You want to learn how those principles will help the next time you're up a creek without a design paddle pattern. Most importantly, you want to learn the "secret language" of Design Patterns so that you can hold your own with your co-worker (and impress cocktail party guests) when he casually mentions his stunningly clever use of Command, Facade, Proxy, and Factory in between sips of a martini. You'll easily counter with your deep understanding of why Singleton isn't as simple as it sounds, how the Factory is so often misunderstood, or on the real relationship between Decorator, Facade and Adapter. With Head First Design Patterns, you'll avoid the embarrassment of thinking Decorator is something from the "Trading Spaces" show. Best of all, in a way that won't put you to sleep! We think your time is too important (and too short) to spend it struggling with academic texts. If you've read a Head First book, you know what to expect--a visually-rich format designed for the way your brain works. Using the latest research in neurobiology, cognitive science, and learning theory, Head First Design Patterns will load patterns into your brain in a way that sticks. In a way that lets you put them to work immediately. In a way that makes you better at solving software design problems, and better at speaking the language of patterns with others on your team.


Terningkast 6

ROMAN:"The Brotherhood of the Holy Shroud" av Julia Navarro

Jesu likklede er nok det mest hellige av den kristne kirkens relikvier. Det tilhører idag katedralen i Torino. Men katedralen er flere ganger blitt utsatt for branner, innbrudsforsøk og andre ulykker. En gang ble en mann uten tunge funnet død etter en brann. En annen gang ble en annen tungeløs person tatt mens han forsøkte å bryte seg inn i katedralen. Politiet kom aldri noen vei med forhør av den tungeløse....

Boken starter med at italiensk politi etterforsker siste brann i katedralen. Etterforskningen utføres av en spesialgruppe som jobber med kriminalitet i forbindelse med kunstverk. De får raskt mistanke om at brannen er påsatt for å skjule et forsøk på å stjele likkledet. Siden den tungeløses fengselsstraff snart er ferdig sonet så bestemmer de seg til å prøve å spore de som står bak brannene og tyveriforsøkene via ham.

En annen tidslinje i boken starter i byen Edessa i Mesopotamia. Kongen er spedalsk og leter etter et mirakel som kan helbrede ham. Når han hører om profeten Jesus som kan helbrede syke så sender han en trofast venn for å få hjelp av denne Jesus. Vennen blir en av Jesu tilhengere og kommer tilbake lenge etterpå med Jesu likklede. Og et mirakel skjer - kongen blir helbredet. Etter dette så kristnes Edessa og likkledet blir dere viktigste relikvie.

Men etter kongens død så kommer andre personer til makten. De kristne blir forfulgt, men klarer å gjemme likkledet. De som gjemmer det får skåret ut tungen slik at de ikke skal kunne tvinges til å avsløre hvor det er gjemt.

Årene går og likkledet bytter eiere flere ganger. På 1300-tallet blir det solgt til Tempelridderne av keiseren av Konstantinopel.

Og kampen om likkledet foregår stadig. På den ene siden er en sekt fra Edessa som prøver å bringe likkledet tilbake til seg selv. På den andre siden står en gruppe som stammer fra Tempelridderne og som vil beskytte likkledet. Mellom disse så står bokens helter - spesialpolitiet for etterforskning av kunstkriminalitet.

Etter å ha lest Da Vinci-koden så klarer jeg ikke å motstå denne bokgenren. Gamle religiøse mysterier som blir fokus for dramatiske handlinger i våre dager....
Jeg synes dette var ganske spennende. Forfatteren er politisk journalist i Madrid og ser ut til å ha gjort hjemmeleksene sine godt. Noen ganger glipper det litt for henne og plottet blir litt vel enkelt, men totalt sett så er dette bra.

Kan kjøpes på play.com.

Amazon sier:
For readers who can't get enough of the religious suspense genre, here's a heaping helping of more of the same. When the unidentified body of a tongueless man turns up in the ashes of a suspicious fire in the Turin cathedral, home of the Holy Shroud of Turin, Marco Valoni, director of the Italian Art Crimes Department, investigates. This gruesome find reflects a pattern of tongueless men and mysterious fires that goes back many years and centers on the shroud. A history of Jesus' burial cloth through the ages alternates with a modern mystery involving several shadowy, anonymous groups of powerful, wealthy men, who either want to steal the sacred cloth or protect it. Marco and his band of art crimes cops and researchers must piece together who wants what and why. This was a bestseller in Europe, and while Navarro never gets up to Da Vinci Code speed, she does neatly solve the pesky problem of just why carbon dating puts the age of the shroud at the 13th or 14th century. (Jan.)
Copyright © Reed Business Information, a division of Reed Elsevier Inc. All rights reserved.

Terningkast 4

Sunday, January 28, 2007

FAGBOK:"Pragmatic Unit Testing In Java with JUnit" av Andrew Hunt og David Thomas

Enhetstesting er et viktig verktøy for (Java)programmereren. Denne boken er en grei gjennomgang av enhetstesting og hvorfor det er en god ting.
Den viser hvordan man legger opp tester, hvilke basistester som finnes og hva som bør testes. Den viser hvordan tester bør organiseres og grupperes.

Boken gir en grundig gjennomgang av testrammeverket JUnit som jo er de facto standard for enhetstesting.

Et problem ved enhetstesting er jo å få avgrenset den delen av systemet som skal testes. Til det brukes mocking. Boken beskriver hvordan man kan lage en god mock og hvordan den kan tas inn i systemet som testes. Nøkkelordet er her naturligvis programmering mot interfacer.

Easy-Mock beskrives og boken viser hvordan det kan brukes til å "spille inn" ønskede responser som siden kan "avspilles" i en test.

Denne boken er en del av The Pracmatic Starter Kit. Det skal gi kunnskapene og teknikkene som skal til for å bli en Pragmatic Programmer. Jeg likte den godt. Den ga en god oppsummering og organisering av teknikker som man ofte bruker uten å ha gått skikkelig i dybden. Jeg har nok selv hatt en tendens til å dele enhetstester i to grupper:
1) Så triviell at det er sløsing av tid å skrive den.
2) Så kompleks at det er umulig å lage den.
Jeg håper at boken har gjort meg litt klokere.

Kan kjøpes på amazon.

Amazon sier:
Learn how to improve your Java coding skills using unit testing. Despite it's name, unit testing is really a coding technique, not a testing technique. Unit testing is done by programmers, for programmers. It's primarily for our benefit: we get improved confidence in our code, better ability to make deadlines, less time spent in the debugger, and less time beating on the code to make it work correctly. This book shows how to write tests, but more importantly, it goes where other books fear to tread and gives you concrete advice and examples of what to test--the common things that go wrong in all of our programs. Discover the tricky hiding places where bugs breed, and how to catch them using the freely available JUnit framework. It's easy to learn how to think of all the things in your code that are likely to break. We'll show you how with helpful mnemonics, summarized in a handy tip sheet (also available from our www.pragmaticprogrammer.com website) to help you remember all this stuff. With this book you will:
 • Write better code, and take less time to write it
 • Discover the tricky places where bugs breed
 • Learn how to think of all the things that could go wrong
 • Test individual pieces of code without having to include the whole project
 • Test effectively with the whole team
We'll also cover how to use Mock Objects for testing, how to write high quality test code, and how to use unit testing to improve your design skills. We'll show you frequent "gotchas"--along with the fixes--to save you time when problems come up. We'll show you how with helpful mnemonics, summarized in a handy tip sheet (also available from our www.pragmaticprogrammer.com website). But the best part is that you don't need a sweeping mandate to change your whole team or your whole company. You don't need to adopt Extreme Programming or Test-Driven Development, or change your development process in order to reap the proven benefits of unit testing. You can start unit testing, the pragmatic way, right away.

Terningkast 4

Saturday, January 27, 2007

ROMAN(?): "Next" av Michael Chrichton

Frank Burnet finner ut at han har kreft. Legens hans starter behandling og etterhvert så forsvinner kreften. Men legen fortsetter å kalle ham inn til kontroller og ta prøver. Først etter lang tid oppdager Frank at det er hans egen kropp som har helbredet ham. Han har nemlig celler som produserer en motgift mot kreften. Og legen har brukt tiden godt: han har solgt celleprøver videre til et firma som har patentert dem. Frank finner ut at at han har ingen råderett over kroppen sin lenger. Firmaet som har kjøpt cellene har rett til å gå inn og hente nye prøver når de trenger det. Og siden Franks barn og barnebarn har hans celler så må de også stå til firmaets disposjon når det er nødvendig.

Så når firmaet får ødelagt sin beholdning av celler så starter jakten. Frank Burnet har gått under jorden, så profesjonelle bounty hunters forfølger hans datter og barnebarn.....

Det dukker opp endel interessante bifigurer i historien. For eksempel en papegøye som har fått tilført menneskelige gener. Den snakker meget bra og hjelper familiens sønn med matteleksene...

Det er en grunn for at jeg skriver "Roman(?)" i tittelen på denne bokanmeldelsen. For dette er egentlig et kampskrift mot genetisk forskning og patentering av gener. Michael Chrichton hamrer løs på industri og forskning. Utover selve historien så er boken full av eksempler på deres komplette mangel på moral. For eksempel så hevder han at eksperimenter med genterapi har tatt livet av hundrevis av mennesker. Men de blir aldri rapportert til myndighetene siden det ville være å gi informasjon om patenterte forretningshemmeligheter.

Det er skjedd noe rart med Michael Chrichton. Tidligere var han en meget dyktig spenningsforfatter. Men i de tre siste bøkene sine så virker det som om han ser seg som spesielt utvalgt til å fortelle verden om skammelige ting som foregår.

"Prey" tar opp farene med nanoteknologi, men er stadig en spennende bok. "State of Fear" er et nådeløst oppgjør med miljøterrorister som er villig til å gjøre hva som helst for å vise folk farene ved global oppvarming. Hans argumentasjon mot global oppvarming førte til at han ble invitert til Det Hvite Hus for å ha en samtale med president Bush.

Og i denne siste boken er det altså genteknologi som får gjennomgå. Og samtidig vil han ta igjen for den lite hyggelige behandlingen forrige bok fikk. En av journalistene som var meget kritisk heter Michael Crowley. I boken så dukker journalisten Mick Crowley opp som tiltalt for å voldtatt en gutt på to år. Han har dessuten et svært lite organ. Et svært lite subtilt "takk for sist".
Han tar også tak i miljøforkjempere som angivelig har et gen i seg som var hovedgrunnen til at Neandertalerne døde ut....

Kan kjøpes på play.com.

Amazon sier:
Bestseller Crichton (Jurassic Park) once again focuses on genetic engineering in his cerebral new thriller, though the science involved is a lot less far-fetched than creating dinosaurs from DNA. In an ambitious effort to show what's wrong with the U.S.'s current handling of gene patents and with the laws governing human tissues, the author interweaves many plot strands, one involving a California researcher, Henry Kendall, who has mixed human and chimp DNA while working at NIH. Kendall produces an intelligent hybrid whom he rescues from the government and tries to pass off as a fully human child. Some readers may be disappointed by the relative lack of action, the lame attempts to lighten the mood with humor (especially centering on an unusually bright parrot named Gerard), and the contrived convergence of the main characters toward the end. Still, few can match Crichton in crafting page-turners with intellectual substance, and his opinions this time are less likely to create a firestorm than his controversial take on global warming in 2004's State of Fear.
Copyright © Reed Business Information, a division of Reed Elsevier Inc. All rights reserved.

Terningkast 2

Monday, January 08, 2007

FAGBOK(?):"Almost French" av Sarah Turnbull

Forfatteren er journalist fra Australia. Hun treffer en kjekk franskmann og søt musikk oppstår. De bestemmer seg for å flytte sammen i hans leilighet i Paris. Sarah er klar over at det er store kulturforskjeller mellom franskmenn og australiere, men det skal nok gå bra. Hun hadde tross alt fransk på skolen og hadde vært noen ganger på helgeturer i Paris med sine foreldre.

Men det blir ikke så lett som hun hadde trodd.
Første problemområde er språket. De to begynner med å snakke engelsk sammen. Men det er ikke alltid de kommuniserer godt. Når hun kommenterer at han har pen hudfarge, "olive skin", så blir han såret fordi han tror at hun mener at han er grønnfarget.

Etterhvert så begynner hun å prøve seg på fransk. Heller ikke så enkelt: når hun tror at hun spør ham om hun skal gi ham pipen hans så spør hun egentlig om han vi ha en blowjob. Dette skaper naturligvis betydelig munterhet blant vennene hans....

Møtet med parisere i selskapslivet blir heller ikke enkelt. Hun kommer fra en kultur hvor jentene drikker (helst øl) og bråker like mye som gutta. Dette passer naturligvis dårlig i forfinede selskaper i Paris.

Naturligvis så ender historien godt. Sarah finner seg bedre og bedre til rette.
Hun kommer med en rekke påstander om franskmenn som er interessante. Jeg vet ikke om hun har rett i alle påstandene. Jeg vet heller ikke om de nødvendigvis gjelder alle franskmenn eller om de mest gjelder parisere.
 • Hun hevder at det franske samfunnet er veldig hierarkisk. Grunnen til at kelnere er frekke er at de vil plassere seg høyere enn deg i hierarkiet. Eneste måte du kan vinne er å være så tøff at de aksepterer deg som høyere på rangstigen. Først da får du god service.
 • Franske kvinner har vanskelig for å få kvinnelige venner. De betrakter alle andre kvinner som konkurrenter og vil ikke åpne seg for dem.
 • Franske kvinner er redde for alt som kan få dem til å virke maskuline. Mange vil for eksempel ikke le av, eller fortelle vitser. De føler at det får dem til å virke mindre feminine.
 • Grunnen til at kvinnekampen aldri har vært sterk i Frankrike er at franske menn behandler kvinner med ekstrem høflighet og ridderlighet.
 • Franskmenn er ekstremt opptatt av useende og antrekk. Dette gjør de blant annet av hensyn til de som de møter. ... Det går ikke an å gå ut for å kjøpe brød i joggebukser. Det er ikke hyggelig for bakeren.
Mange påstander som er morsomme og interessante uten at jeg skal gå god for at de er riktige.

Dette var en veldig trivelig bok! Anbefales til alle som vil oppholde seg mye i Frankrike. Men også for folk som er fremmede i andre land og kulturer. Mange av problemene som forfatteren beskriver er tross alt ganske generelle.

Kan kjøpes på Play.com.

Amazon sier:
A bestseller in Turnbull's native Australia, this cute firsthand look at the hardships of settling into a city infamously chilly to outsiders gives a glimpse of the true nature of Parisians and daily life in their gorgeous city. Though Turnbull tells readers less about love than new life, it was in falling for a Frenchman that the journalist found herself moving to Paris, for a few months that stretched into years. The cultural relationship is challenging enough, leaving aside the more intimate personal story (though readers do learn enough about Turnbull's now husband to understand her decision to stay), and she writes of finding work, making friends, surviving dinner parties and adapting to the rhythms and pace of life with a Parisian boyfriend with humor and a developing sense of wisdom. Of the struggle to adapt to her new home in the mid-1990s, the author writes, "I've discovered a million details that matter to me-details that define me as non-French" no matter how much she tries to assimilate, while over time she grows to appreciate some perplexing aspects of French culture, as "[e]veryday incidences elevate into moments of clarity simply because they would never, ever happen in your old home," from developing her confrontational side enough to defend herself (in French) from rude remarks to receiving advice from "a terribly chic blonde who advises me to use eye-makeup remover on Maddie's [Turnbull's dog's] leaky eyes." This is an engaging, endearing view of the people and places of France.
Copyright 2003 Reed Business Information, Inc.

Terningkast 5

Sunday, January 07, 2007

ROMAN:"Hannibal Rising" av Thomas Harris

Hannibal Lecter dukket første gang opp som voksen lege og psykopat i Thomas Harris sine bøker. Nå har Harris laget en prequel for å beskrive Hannibal sin oppvekst og hvordan han har fått sine ganske spesielle interesser.

Boken starter på Lecter-familiens slott i Litauen. Hannibal er en ung gutt som lever sammen med sine foreldre og yngre søster. Det er 2. verdenskrig og familien må flykte fra Hitlers tropper som nærmer seg. De søker tilflukt i familiens jakthytte. Men dessverre for dem så blir de oppdaget av en gjeng med lokale banditter som først samarbeider med tyskerne og siden med russerne.

Den eneste som overlever er Hannibal. Han er stum og har ingen detaljerte erindringer om hva som har skjedd. Han ender opp på et barnehjem som drives i familiens gamle slott. Allerede her viser Hannibal at han er en person som ikke lar seg kue av bøller...

Heldigvis så blir Hannibal funnet av sin onkel og hans vakre, japanske kone. De tar ham med til Frankrike. Langsomt får han taleevnen tilbake og brokker av hans opplevelser begynner å dukke opp. Han viser nok en gang at han ikke lar seg kue og at han i særdeleshet ikke aksepterer at folk behandler hans tante respektløst. En lokal slakter og krigsforbryter oppdager dette på en særdeles grotesk måte.

Etter at onkelen dør så flytter Hannibal og tanten til Paris. Hannibal begynner å studere medisin. Han viser seg å ha særdeles gode evner - han trenger bare å lese lærebøkene én gang. Etterpå kan han levere dem tilbake til bokhandelen igjen.
Forholdet mellom tanten og han utvikler seg....

Etterhvert som flere detaljer om det grusomme som skjedde på jakthytten kommer tilbake så starter Hannibal på en brutal jakt på dem som begikk overgrepene mot hans familie.En av mine store leseopplevelser var da jeg fikk tak i "The Silence of the Lambs". Jeg leste de andre bøkene til Harris etterhvert, men de hadde ikke samme kraften som den første. Unntaket er nok "Hannibal" som var så motbydelig at den ihvertfall gjorde inntrykk.

"Hannibal Rising" er en desto mere gledelig oppdagelse. Den har nerve og trøkk så jeg knapt kunne legge den fra meg. Skrivemessig er den mye mere komplisert enn "Silence". Harris bygger bilder og stemninger som setter seg fast i leseren. Det er klart at det ikke er tilfeldig at den kvinnelige hovedpersonen er japansk. Det er absolutt en undertone av japansk kultur og estetikk i bildene han bygger. Det er fristende å ta frem Wabi-Sabi når boken skal beskrives.

Og jeg gleder meg til neste bok. Det er stadig en lang periode i Hannibal Lecters liv som vi ikke vet noe om. Det bør komme enn prequel-sequel :-)

Kan kjøpes på play.com.

Terningkast 5