Sunday, March 11, 2007

FAGBOK:"Waltzing with Bears - Managing Risk on Software Projects" av Tom DeMarco & Timothy Lister

Mange IT-prosjekter er forsinket. Når leveransedagen kommer så er dessverre ofte prosjektet ikke helt ferdig til å leveres.

Forfatterne av denne boken hevder at grunnen til dette er at man lager estimater som bare vil holde dersom alt går uten problemer. Ingen slutter eller blir syke; kravspesifikasjonen er krystallklar; det dukker ikke et eneste teknisk problem... Selv om sjansen for at ett bestemt slikt problem skal dukke opp kanskje ikke er så veldig stor, så er sjansen for at minst ett av dem skal dukke opp ganske stor. Og ett problem er nok til at prosjektet ikke når sin optimistiske deadline. Og skylden for at prosjektet blir forsinket legges på de som har jobbet for å nå det optimistiske målet.

Risikohåndtering kan deles opp i aktiviteter:
  • Identifisering av risiki som kan dukke opp i prosjektet.
  • Sannsynlighet og konsekvens av hver risiko. Hvor sannsynlig er det at den dukker opp og hvilke konsekvenser vil den i så fall ha?
  • Planlegging av tiltak. Hva skal man gjøre dersom en gitt risiko faktisk skjer?
  • Tiltak i forkant som kan redusere problemene dersom en gitt risiko skjer. Man kan for eksempel starte prosjektet med litt større bemanning enn nødvendig for at risikoen for at noen slutter ikke skal ha så store konsekvenser.
  • Overvåkning av risiki. Man må naturligvis overvåke prosessen for å kunne oppdage en risiko som materialiserer seg.
Boken viser hvordan man kan benytte identifiserte risiki med sannsynlighet og beregnet konsekvens til å beregne en kurve for ferdigstilling av prosjektet. Den angir sannsynlighet for at prosjektet avsluttes på en gitt dato. Første dato på kurven er det de kaller "nano-percent date"(N) - det vil si den dato man har estimert dersom ingen "uforutsette" problemer dukker opp. Ved å se på kurven kan man så angi en sannsynlighet for at prosjektet ferdigstilles i et intervall som starter med N.

Man kan laste ned et regneark (RISKOLOGY) som beregner slike kurver ved hjelp av Monte Carlo-metoden. Regnearket inneholder data for fem risiki som de mener gjelder alle IT-prosjekter. Det er ganske lett å endre disse så de passer til et firmas erfaringstall. Det er også mulig å legge inn egne risiki som blir med i beregningen. Det er morsomt å eksperimentere med dette og se på kurvene for prosjekter som man har jobbet i...

Dette er en bok som alle i IT-bransjen bør lese! Det gir verktøy for å kunne gi mye mere troverdige og riktige estimater for ferdigstilling av prosjekter.
Et annet viktig poeng er at riktig utført risikohåndtering flytter ansvaret for et vellykket prosjekt vekk fra bare prosjektleder og prosjektdeltagere. Ved å kvantifisere risiki i et prosjekt så må ledelse og kunde være med på å ta stilling til hvor stort tidsintervall man kan akseptere for dato for ferdigstillelse av prosjektet. Dersom de krever at prosjektet er ferdig på N så må de også ta ansvaret for at sannsynligheten for å lykkes er liten.

Boken er godt skrevet og ganske lettlest. Forfatterne har en lett ironisk tone når de snakker om vanlige holdninger i IT-bransjen. For eksempel: ".... You're not required to feel particularly happy about this. It's just the way things are. Pretending otherwise won't help."

Kan kjøpes på play.com.

Terningkast 5.

No comments: