Sunday, October 08, 2006

FAGBOK: "Ajax in Action" av Dave Crane, Eric Pascarello med Darren James

Javascript har lenge vært lite stuerent i bransjen. Det har lett ført til kaotisk og uoversiktelig kode på klientsiden. Og innført avhengigheter til bestemte browsere og bestemte versjoner av dem.

Men så har Google begynt å lage ekstremt spennende og reaktive web-applikasjoner som er basert på Javascript. Og en teknologi som brukes av Google er jo per definisjon kul!

Så nå snakker alle om Ajax/Javascript. Mens vanlige web-applikasjoner typisk bytter ut hele siden når brukeren skal ha en respons, så erstatter en Ajax-applikasjon bare deler av en side. Dermed kan man bygge svært dynamiske applikasjoner uten masse blaffring og venting på at webserveren serverer en helt ny side.

Ajax er en kombinasjon av teknologier som allerede er kjent: Javascript, Cascading Style Sheets og asynkrone serverkall. Sentralt er også Document Object Model som beskriver den logiske strukturen på en webside. Den siste viktige komponenten er bibioteker og rammeverk som skjuler forskjeller mellom forskjellige browsere.

Denne boken er en del av In Action-serien til forlaget Manning. Som andre bøker i serien så er dette en svært god bok. Forfatterne skriver godt og klart og beskriver teknologiene på en forståelig måte. De legger mye arbeid i å forklare hvordan refactoring kan lage god kode av selv kaotisk Javascript.

Kan kjøpes på play.com


Terningkast 4

No comments: