Wednesday, June 27, 2007

FAGBOK:"The Inmates are Running the Asylum - Why High-Tech Products Drive Us Crazy and How to Restore the Sanity" av Alan Cooper

Forfatteren starter med en serie av angrep på dagligdagse dingser. Hvorfor er det så vanskelig å bruke fotoapparatet, hifi-forsterkeren og minibanken? Svaret er at alle disse og mange andre, egentlig er en kombinasjon av en nyttegjenstand og en datamaskin. Og da blir vi ofre for det vanlige problemet med at datasystemer har dårlige brukergrensesnitt.

Han innfører at nyttig begrep som sier noe om hvor vanskelig det er å bruke en gjenstand: kognitiv friksjon. Det angir hvor stor avstand det er mellom en handling og konsekvensen av handlingen. For eksempel så er det temmelig åpenbart hva som skjer når du slår på en spiker med en hammer. Altså har denne handlingen lav kognitiv friksjon. Et datasystem har derimot høy kognitiv friksjon - det kan ofte være meget vanskelig å se sammenhengen mellom en handling i brukergrensesnittet og dens konsekvens.

Han beskriver datasystem som dansende bjørner - du er imponert over at bjørnen i det hele tatt danser. Ikke over at den danser så veldig godt....

Cooper har en del forklaringer på den triste tilstanden:
  • Datasystemer utvikles ikke av spesialister på design av interaksjon ("interaction design"). Firmaet som lager systemet tror som regel at de vet hva som trengs selv.
  • Systemene designes ikke før de konstrueres.
  • Programmerere har alt for stor makt. De er en mennesketype som elsker detaljer og bruksanvisninger og har liten forståelse for hvordan vanlige mennesker fungerer. Og det er så morsomt å legge inn nye features!
  • Det er ikke mulig å lage et system som tilfredsstiller alle brukere. Systemene ender ofte opp med å gi litt til alle slik at alle blir middels fornøyd.
Men det finnes heldigvis lys i den andre enden av tunnelen : Forfatteren har nemlig Sin Egen Metode! Mye av boken går med til å forklare hvor bra denne metoden er og hvilke utrolige suksesser forfatterens firma har hatt.

Metoden kalles målorientert design. Den går ut på å definere en del arketypiske brukere. De beskrives i stor detalj og blir de som definerer systemets forskjellige mål. Så må man velge hvilke av disse brukerne som er viktigs å tilfredsstille og hvordan systemet skal lages for at de skal få sine mål oppfylt.

Dessverre blir denne boken for lang og rotete. Metoden som beskrives er tilsynelatende god, men jeg ble etterhvert ganske lei av å høre om hvor fantastisk den er. I det hele tatt var boken preget at mye selvtilfredshet. Den virket også litt gammelmodig i formen.

Jeg har hørt boken beskrevet som en ny variant av The Design of Everyday Things. Det er den absolutt ikke!

Kan kjøpes på play.com.

Amazon sier:
The recurring metaphor in The Inmates are Running the Asylum is that of the dancing bear--the circus bear that shuffles clumsily for the amusement of the audience. Such bears, says author Alan Cooper, don't dance well, as everyone at the circus can see. What amazes the crowd is that the bear dances at all. Cooper argues that technology (videocassette recorders, car alarms, most software applications for personal computers) consists largely of dancing bears--pieces that work, but not at all well. He goes on to say that this is more often than not the fault of poorly designed user interfaces, and he makes a good argument that way too many devices (perhaps as a result of the designers' subconscious wish to bully the people who tormented them as children) ask too much of their users. Too many systems (like the famous unprogrammable VCR) make their users feel stupid when they can't get the job done.

Cooper, who designed Visual Basic (the programming environment Microsoft promotes for the purpose of creating good user interfaces), indulges in too much name-dropping and self-congratulation (Cooper attributes the quote, "How did you do that?" to Microsoft chairman Bill Gates, upon looking at one of Cooper's creations)--but this appears to be de rigueur in books about the software industry. But those asides are minor. More valuable is the discourse about software design and implementation ("[O]bject orientation divides the 1000-brick tower into 10 100-brick towers."). Read this book for an idea of what's wrong with UI design. --David Wall


Terningkast 3

No comments: