Sunday, January 06, 2008

FAGBOK:"Out of their Minds. The Lives and Discoveries of 15 Great Computer Scientists" av Dennis Shasha og Cathy Lazere

Denne boken beskriver en rekke av de virkelig tunge teoretikerne innen databehandling Folk som har lagt grunnlaget for databransjen slik vi kjenner den idag.

Og det kan jo være morsomt for noen å se at det faktisk har vært gjort noe i bransjen også før Java dukket opp.....

Boken er delt i fire hoveddeler.

Linguist - de som lagde programmeringsspråk
Høydepunkter:
  • John Backus er mest kjent for å ha laget Fortran, det første høynivå programmeringsspråket. Han er også kjent for Bachus-Naur Form (BNF) som er en notasjon for å beskrive kontekstfrie gramatikker.
  • John McCarthy var opptatt av kunstig intelligens. Siden Fortran ikke hadde mulighet til å benytte rekursjon så lagde han Lisp!
Algorithmists - de som utforsket algoritmer
Høydepunkter:
  • Edsger W. Dijkstra jobbet blant annet med algoritmer for å traversere nettverk. Han var også den som "oppfant" semaforer. De to operasjonene på semaforer P og V kommer fra nederlandsk passeren og vrijgeven.
  • Donald E. Knuth har gjort mer enn de fleste. Hans verk "The Art of Computer Programming" er et standardverk som alle i databransjen kjenner. I tillegg har han en utrolig sans for detaljer - da han ikke syntes tilgjengelig typografiske systemer var bra nok for det han holdt på å skrive, så laget han sitt eget system.
Architects - de som konstruerte datamaskiner
Høydepunkt:
  • Frederick P. Brooks, Jr. var hovedarkitekt for IBM sin 360-serie av maskiner. Dette var første gang flere modeller fra en leverandør faktisk kunne kjøre samme programmer uten endring. Hans essay-samling "The Mythical Man-Month" er klassisk. Når man leser den så blir man imponert over hvordan han beskrev utviklingsmetodikker som stadig idag er moderne.

Sculptors of machine intelligence - de som prøvde å lage tenkende maskiner
Høydepunkter:
  • Edward A. Feigenbaum jobbet med ekspertsystemer. Han er blant annet kjent for Dendral som ut fra data fra massespektrografi kan finne de mest sannsynlige molekylene.
  • Douglas B. Lenat er kjent for AI-programmet AM som prøver å finne matematiske hypoteser. Det har for eksempel foreslått at "alle liketall større enn 3 er sum av to primtall". Lenat jobber for tiden med Cyc. I mange år har et stort antall personer jobbet med å legge inn generell kunnskap i systemet. Etterhvert er det meningen at det skal kunne svare på spørsmål....

Kan kjøpes på play.com.

Amazon sier:
Over the past fifty years, most of computer science's important inventions have come from innovators who aren't exactly household names. Out of Their Minds describes the lives and discoveries of fifteen unsung computer scientists whose programs have done everything from help engineers manage factories to help cartoonists animate their characters. This well-paced book spans the varied disciplines of computer science and challenges the reader to think about still-unsolved questions: how can we build a computer that works like the human brain, how can we boost the speed of computation, and where all that intelligence and power will take the industry over the next fifty years.

Terningkast 4No comments: