Sunday, January 27, 2008

FAGBOK: "Seeing Voices" av Oliver Sacks

Oliver Sacks er nevrologiens rockestjerne. Han er mest kjent for sin bok The Man who Mistook his Wife for a Hat hvor han beskriver pasienter med merkelige nevrologiske lidelser. Han har også skrevet Awakenings som er filmatisert med Robin Williams i rollen som Sacks selv og Robert de Niro i den andre hovedrollen. Han mottar 15000 brev i året fra pasienter som ønsker at han skal hjelpe dem.
Bøkene hans beskriver de merkeligste lidelser, men han beskriver dem alltid på en respektfull måte. Han er høyt repektert både blant pasienter og blant andre nevrologer.

I "Seeing Voices" beskriver han døve og tegnspråk. Han tar to utgangspunkt: En historisk og sosiologisk beskrivelse av døves liv og kultur. Og en nevrologisk/lingvistisk analyse av tegnspråk.

Det er vanskelig å skrive et referat av denne boken. Istedet lister jeg opp noen hovedpunkter:
  • Det er ikke noe tilfelle at "dumb" betyr både dum og stum på engelsk. Døve ble omtalt som "deaf and dumb" fordi de ikke kunne snakke og dermed ble oppfattet som dumme.
  • Døve bruker "døve" som en betegnelse på at de ikke kan høre, men "Døve" som en betegnelse på deres kultur og (tegn)språk.
  • Tegnspråk blir ofte oppfattet som et primitivt språk som ikke kan uttrykke annet enn enkle, konkrete tanker. Dette er ikke riktig. Tegnspråk er et komplett språk med en grammatikalsk oppbygning. Det er like uttrykksfullt som talespråk og er faktisk talespråk overlegent på noen områder.
  • Et eksempel på at tegnspråk er et komplett språk er at ordspill er mulig. Det viser seg også at døve med Tourettes og schizofreni får samme forstyrrelser i sitt tegnspråk som tilsvarende hørende får i sitt talespråk.
  • Tegnspråk er ikke det samme i alle land. Selv små land med få døve har egne, komplette tegnspråk. For eksempel Island som har 70 døve innbyggerer, har et eget og fullverdig tegnspråk.
  • Selv om døve altså ikke uten videre kan reise til utlandet og kommunisere med tegnspråk der, så plukker de ganske raskt opp nok til å kunne kommunisere.
  • Det finnes samfunn hvor tegnspråk og talespråk sameksisterer. For eksempel på Martha's Vineyeard som alltid har hatt en stor gruppe døve. Her lever døve og hørende sammen uten problemer. De døve bruker tegnspråk mens de hørende veksler mellom tegnspråk og engelsk tilsynelatende uten å tenke over det.
  • Sacks er tilhenger av Chomskys teorier om av alle mennesker har en innebygget grammatikk. Det er denne grammatikken som ligger i tegnspråk og i vanlige talespråk.
  • Skal man lære et språk virkelig godt så må man lære det som småbarn. Det er i alderen opp til tre år at vi hørende (i deler av Norge) lærer å høre forskjell på "bønner" og "bønder". I samme alder lærer de fleste forskjell på ord med "l" of "r". Men ikke japanske barn siden voksne japanere ikke kan forskjellen. Og dermed er det så å si umulig for dem å lære å høre forskjell senere. Hvis døve barn ikke har lært seg tegnspråk som småbarn så vil de aldri kunne mestre det helt.
  • Noen foreldre nekter sitt døve barn å bruke tegnspråk. Disse barna vil kunne få store problemer med å i det hele tatt tilegne seg fullverdig språk.
Det er ikke så ofte jeg leser bøker som jeg føler virkelig sprenger grenser. Denne boken gjorde dette for meg. Jeg har dessverre gått rundt med masse ubevisste fordommer mot døve. Boken har også fått meg til å tenke på nytt rundt problemene vi ser idag ved at døve foreldre er skeptiske til at deres døve barn skal få cochlear-implantater.

Kan kjøpes på play.com.

Amazon sier:
Neurologist Sacks ( The Man Who Mistook His Wife for a Hat ) has interviewed disoriented children who lost the sense of hearing before they acquired language skills. Prelingual deafness, he speculates, may be a hidden scourge that stunts the intellectual and emotional development of untold thousands. At the opposite pole of such impoverishment are the philosophy classes and sign-language theatrical events he attended at Gallaudet University, a liberal-arts college for the deaf in Washington, D.C. In an extraordinarily moving and thought-provoking report, he scrutinizes the history of treatment of the deaf, investigates the expressive capabilities of sign language and gauges the linguistic and social pressures faced by deaf people. The closing section documents a 1988 student revolt at Gallaudet that led to the appointment of the school's first deaf president. Illustrations.
Copyright 1989 Reed Business Information, Inc.

Terningkast 6

No comments: