Monday, September 25, 2006

FAGBOK:"Essential CVS" av Jennifer Vesperman

CVS er anderledes enn andre systemer for kildekodekontroll (som jeg kjenner). Istedet for å låse filer som man skal endre, så lar CVS alle endre som de vil. Når man er ferdig med en serie med endringer så håndterer CVS eventuelle problemer. Dersom flere har endret samme fil så prøver CVS å slå endringene sammen. Dersom de ikke er i konflikt med hverandre så går det stort sett bra. Hvis konflikter oppstår så legger CVS forholdene til rette for at man kan skal kunne løse dem manuelt..

CVS er åpen kildekode. Det bruker RCS for å versjonere de enkelte filene. Det håndterer egentlig bare tekstfiler. Bilnærfiler må håndteres spesielt og har begrenset støtte.

CVS oppbevarer de RCS-versjonerte filene i et repository. Den enkelte bruker henter ut filene til sitt eget område i det som kalles en sandbox. Der kan de redigeres fritt inntil man sjekker dem inn igjen og lager nye versjoner i repository.

Da jeg begynte i et prosjekt som brukte CVS så syntes jeg det var vanskelig å få god oversikt over den overordnede filosofien i CVS. Så da var det bare å kjøpe en bok. Boken er en klassisk O'Reilly -bok med små tegnede dyr på omslaget. (Jeg tror det er sånne små Snipp- og Snapp-ekorn.) Den er godt skrevet og går dypt i detaljer. For eksempel advares det mot noen kommandoer på grunn av kommentarer i kildekoden som kan type på at det planlegges endringer.

Kan kjøpes fra play.com.

Amazon sier:
CVS, the Concurrent Versions System, is the popular source-code management tool that frees developers from the chaos that too often ensues when multiple users work on the same file. An open source technology that is available on most computer platforms, including Windows® and Mac OS® X, CVS is widely used to manage program code, web site content, and to track changes made to system configuration files. Multiple users can check out files from a directory tree, make changes, and then commit those changes back into the directory. If two developers modify the same file, CVS enables both sets of changes to be merged together into one final file. Although CVS is a lifesaver in many development scenarios, it suffers from poor documentation. But with Essential CVS, developers can have it all: the order that CVS brings and the comprehensive documentation developers need. Essential CVS is a complete and easy-to-follow reference that helps programmers and system administrators apply order to the task of managing large quantities of documents. The book covers basic concepts and usage of CVS, and features a comprehensive reference for CVS commands--including a handy Command Reference Card for quick, on-the-job checks. The book also includes advanced information on all aspects of CVS that involve automation, logging, branching and merging, and "watches." Readers will find in-depth coverage of the following:
  • Installing CVS and building your first repository
  • Basic use of CVS, including importing projects, checking out projects, committing changes, and updating projects
  • Tagging, branching and merging
  • Working with multiple users
  • Clients, operating systems, and IDEs
  • Repository management and managing remote repositories
  • Project administration, including bug tracking systems, enforcing log messages, history and annotation, and more.
  • Troubleshooting
Version control is essential to maintaining order in any project, large or small. Any CVS user, from beginners to team leaders and system administrators, will find this practical guide to CVS indispensable in getting the most from this valuable tool.

Terningkast 5

No comments: